Wegwijzer Kennisbank

De VBMK Kennisbank wil iedereen die betrokken is bij het behoud en beheer van kerkgebouwen op weg helpen met kennis en informatie. De online Kennisbank is steeds in ontwikkeling. Kom later terug voor aanvullingen en nieuwe tips!

Thema’s:  erfgoed, monumenten, exploitatie, herbestemming, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheidszorg, vrijwilligers, communicatie, marketing, besturen, onderhoud en restauratie en nog veel meer… 

Kijk ook bij het VBMK Handboek Behoud en Beheer

Let op: het Platform Toekomst Religieus Erfgoed is met het afsluiten van het programma Nationale Kerkenaanpak ondergebracht in de website van de RCE. Links in onze kennisbank die naar het Platform verwijzen, zijn nog niet allemaal overgezet.

Informatie algemeen

Erfgoed en monumenten

Kerkgebouwen

Onderhoud en restauratie

Energiebesparing en verduurzaming

Nieuw gebruik van kerkgebouwen

Exploitatie

Financiering

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Uw organisatie

Vrijwilligers

Veiligheidszorg

Communicatie

Stakeholders

 

(Eind)redactie VBMK Kennisbank: Anneloes van Kuijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Meld het ons via info@vbmk.nl