Gemeente Eindhoven wijst verzoek om Kerkenvisie af

26-02-2020 | In een reactie op een brief van de Henri van Abbe Stichting laat de gemeente Eindhoven weten dat een afzonderlijke Kerkenvisie geen passend antwoord is op de problematiek van beheer en herbestemming van religieus erfgoed. Met een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad bepleitte de...

Meer informatie

Wildplassers in de schijnwerpers bij Grote Kerk Breda

20-02-2020 | Plassen tegen de Grote Kerk in Breda, het gebeurt waarschijnlijk al net zo lang als de kerk oud is. Maar het is schadelijk voor het poreuze kalksteen en bovendien tamelijk smerig. Met carnaval voor de deur neemt de kerk nu maatregelen. “Het is heel schadelijk. Het zout van de...

Meer informatie

Instandhoudingssubsidie: aanvragen voor 31 maart

07-02-2020 | Eigenaren van rijksmonumenten kunnen tot 31 maart een aanvraag indienen voor de Subsidie Instandhouding Monumenten (Sim) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eigenaren kunnen de Sim aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze...

Meer informatie

Jubileumprogramma ‘De kathedraal’ van Domkerk Utrecht

04-02-2020 | In 2020 bestaat het Citypastoraat Domkerk Utrecht, onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht, 50 jaar. Dat wordt gevierd met een breed programma. Het gebouw van de Utrechtse Domkerk is niet alleen een historisch monument uit een rijk verleden, met een museale functie, maar een nog steeds uitdagend en...

Meer informatie

Bent u al bekend met het orgelmentoraat?

28-01-2020 | Op de meeste plaatsen gaat het nog wel goed met ons monumentale orgelerfgoed. Als een orgel een vaste bespeler heeft, zoals in de grote stadskerken, is het beheer en behoud van dit instrument meestal wel gewaarborgd. Maar wat als dat niet het geval is en het kerkgebouw wordt gebruikt...

Meer informatie

2020 Jubileumjaar voor Stichting Alde Fryske Tjserken

25-01-2020 | De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat in 2020 50 jaar. Met trots kijkt de stichting terug op 50 jaar zorg voor 52 monumentale Friese kerken, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen. “Dit prachtige bezit mogen we beheren én een nieuw leven geven. Dat kan allemaal dankzij de trouwe steun van...

Meer informatie