Nieuwe uitgave VBMK Handboek Behoud en Beheer

26-05-2020 | De VBMK zet zich al jaren in voor een goed gebruik en beheer van (monumentale) kerkgebouwen. We bevorderen het meervoudig gebruik van kerkgebouwen en de professionalisering van het kerkbeheer, ook bij dreigende sluiting of sloop. Daarvoor vervullen we een steunpuntfunctie. Multifunctioneel gebruik en professionaliteit vragen veel van kerkbeheerders. Er...

Meer informatie

Protocol openstelling monumenten

16-05-2020, FIM | Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van...

Meer informatie

Ruimtelijke tips voor openstellen erfgoedlocaties

14-05-2020, Mondriaan Fonds | Nu op 1 juni musea, erfgoedlocaties en andere tentoonstellingsruimtes weer open gaan, wordt overal hard gewerkt aan maatregelen en aanpassingen om bezoekers op een veilige manier te kunnen ontvangen. In aanvulling op de protocollen die De Museumvereniging en Erfgoedplatform van Kunsten ’92 opstellen, heeft ruimtelijk ontwerpbureau Tom...

Meer informatie

Kerkenvisies maken in lockdown

10-05-2020, TRE | Een kerkenvisie maken in coronacrisistijd vraagt om een andere aanpak. Dat is lastig, maar toch is het belangrijk om aan de slag te blijven. Kerken in allerlei functies – religieus, maatschappelijk, cultureel – maken moeilijke tijden door. En de dialoog over hun toekomst kan juist daarom nu ondersteunend...

Meer informatie

Bestemming zoekt ruimte, kerken hébben ruimte

10-05-2020, TRE | Wat kunnen kerken betekenen in een 1,5 meter samenleving, en ook daarna? Ambassadeurs van Toekomst Religieus Erfgoed Elco Brinkman en Pieter Siebinga uiten hierover hun voorzichtige eerste gedachten. Het is feitelijk omgekeerd denken’, zegt Siebinga. ‘Daar waar we tot voor kort om extra inkomsten te kunnen genereren nadachten...

Meer informatie

Federatie Grote Monumentengemeenten: meer subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten

03-05-2020, FGM | De Federatie Grote Monumentengemeenten heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel grote rijksmonumenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het openstellen voor publiek. Voor deze categorie monumenten is het lenen van geld voor instandhouding vaak...

Meer informatie