Meer geld voor Zeeuws erfgoed

31-01-2024, Provincie Zeeland | De Provincie Zeeland stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor het cultureel erfgoed. Met dat bedrag worden onder andere boerderijen, kerken en molens opgeknapt, er komt meer aandacht voor het behouden van historische ambachten en er wordt ingezet op het beter zichtbaar maken van Zeeuws Erfgoed....

Meer informatie

Alles over verduurzaming van uw kerkgebouw

31-01-2024 | Een groot en hoog kerkgebouw behaaglijk warm maken voor bezoekers, en dat met de stijgende energieprijzen én de beperkingen van een monumentale status: duurzaamheid stelt kerkbeheerders voor dilemma’s. Bovendien komen er steeds meer technieken bij. En met nieuwe subsidieregelingen kunnen grote investeringen opeens binnen handbereik komen. Op de...

Meer informatie

Winnen uw vrijwilligers de Nationale Vrijwilligersprijs?

24-01-2024, NOV | De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn er speciaal om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te waarderen en in het zonnetje te zetten. Mensen werken als vrijwilliger vanuit hun hart en vragen er niets voor terug. Dat is enerzijds bijzonder, anderzijds is het van elementair belang voor het reilen en zeilen van...

Meer informatie

Inventarisatie: welke restauratiebehoefte is er rond rijksmonumenten?

17-01-2024, FIM | Hylkema Erfgoed en Fenicks doen in opdracht van OCW onderzoek naar de restauratieopgave betreffende de rijksmonumenten (woonhuismonumenten uitgezonderd) in het komende decennium. In het onderzoek wordt op landelijk niveau gekeken naar de restauratiebehoefte, de financiële omvang daarvan en de mate waarin subsidies (in het huidige systeem) en...

Meer informatie

Nieuw praktijkboek over verduurzaming van erfgoed

16-01-2024, ISSO | De stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties (ISSO) brengt het nieuwe Praktijkboek Duurzaam Erfgoed uit. Daarmee beschikt de professional over een volledig naslagwerk met toepasbare kennis, praktische handvatten, voorbeelden en diverse strategieën. Het praktijkboek is een complete herziening van het...

Meer informatie

Nederland ondertekent Verdrag van Faro

12-01-2024 | Nederland heeft op 10 januari 2024 het Verdrag van Faro ondertekend. Het verdrag is onder auspiciën van de Raad van Europa opgesteld in de gelijknamige Portugese stad. Het verdrag stelt dat erfgoed niet het domein is van professionals die bepalen wat erfgoed is, en hoe ermee om moet...

Meer informatie