Groningen hart van discussie over religieus erfgoed in een divers Europa

12-06-2019 | Dankzij een conferentie georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken, is Groningen van 19 tot 21 juni het internationale centrum van deskundigen op het gebied van religieus erfgoed. Ruim 175 wetenschappers, erfgoed specialisten, beleidsmakers en studenten van...

Meer informatie

Groene Menukaart: is uw kerk al duurzaam genoeg?

12-06-2019 | Gedeputeerde Jack van der Hoek naam tijdens het Duurzaam Erfgoed Congres op 6 juni vier gloednieuwe ‘Groene Menukaarten’ in ontvangst. De menukaarten helpen pandeigenaren met meer dan 70 opties om hun historische pand toekomstbestendig te maken. De Menukaarten-website helpt bezoekers om hun pand energiezuinig, milieuvriendelijk en comfortabel te...

Meer informatie

Kerkhoven ondersteund met Gouden Bomenfonds

04-06-2019 | Tientallen historische kerkhoven worden opgeknapt en nieuw leven ingeblazen, dankzij het Gouden Bomenfonds. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een reddingsplan opgesteld om kerkhoven die bedreigd worden door vernietigende schimmels, virussen, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en woekerend groen voor de toekomst te behouden. ,,Ingrijpen is dringend nodig. De afgelopen jaren...

Meer informatie

Brochure ‘Een monument rolstoelvriendelijk maken’

30-05-2019 | Er bestaan tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen in een rolstoel zich door een monument kunnen bewegen. Bij het aanleggen van een lift en een hellingbaan en dergelijke is het zaak om de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het oude gebouw zo veel mogelijk intact te laten. De nieuwe brochure van de...

Meer informatie

Subsidie voor restauratie grote rijksmonumenten

30-05-2019 | Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst. De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal...

Meer informatie

Faro conventie: erfgoed en burgerinitiatieven

30-05-2019 | Op 16 en 17 mei vond in Limburg de internationale startconferentie plaats over het verdrag van Faro. Een verdrag dat onder auspiciën van de Raad van Europa in de gelijknamige Portugese stad is opgesteld. Doel van het verdrag is om de burger meer toegang te geven tot zijn...

Meer informatie