8,8 miljoen euro voor verduurzaming van rijksmonumenten

27-11-2021, RCE | Het demissionaire kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de monumentensector om de klimaatdoelen te realiseren. Als onderdeel van een pakket van € 525 miljoen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt een bedrag van € 8,8 miljoenuitgetrokken om het verduurzamen van rijksmonumenten te stimuleren. Duurzaamheidsonderzoek Met ongeveer de helft van de...

Meer informatie

Verduurzaming Rotterdamse kerkgebouwen

26-11-2021, TRE | De gemeente Rotterdam helpt 158 religieuze gebouwen op weg om te verduurzamen. Dat gebeurt aan de hand van een pilot met tien kerken. Die pilot moet tips en kennis opleveren voor alle andere kerken. ‘We hebben als gemeente eerst bijeenkomsten georganiseerd’, vertelt erfgoedambtenaar Floor Vierenhalm. “Kerkbesturen zijn...

Meer informatie

Monumenten.nl viert 20-jarig bestaan: win een schets van uw monument!

23-11-2021, Monumenten.nl | Het platform voor monumenteigenaren Monumenten.nl bestaat dit jaar 20 jaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds gingen in 2001 van start met de website om eigenaren te ondersteunen, vooral omdat wij erin geloven dat goed geïnformeerde eigenaren nog beter in staat zijn om...

Meer informatie

Herstel aardbevingsschade Hippolytuskerk Middelstum

23-11-2021, SOGK | In de Hippolytuskerk in Middelstum worden de indrukwekkende gewelven en schilderingen momenteel hersteld en gerestaureerd als gevolg van aardbevingsschade. Het herstel gebeurt in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken. De grote, vijftiende-eeuwse bakstenen kruiskerk is één van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkgebouwen in Groningen. De schilderingen...

Meer informatie

Open monumenten: hoe werkt het corona-toegangsbewijs?

03-11-2021 | Met de verscherpte maatregelen hebben ondernemers in bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het coronatoegangsbewijs. Bijvoorbeeld als u uw monument openstelt voor bezoek of als u een evenement organiseert. Op de website van de Rijksoverheid staan de regels over het corona-toegangsbewijs op een rij. U vindt hier...

Meer informatie

Opengestelde Monumenten Lening verlengd tot eind 2021

02-11-2021, FIM | Minister van Engelshoven van OCW heeft besloten de Opengestelde Monumenten Lening toch ook nog in het 4e kwartaal van 2021 beschikbaar te stellen. Dat geeft rugdekking aan eigenaren van opengestelde monumenten, die nog niet op het niveau van exploitatie zitten van voor de coronacrisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor...

Meer informatie