Expertise Museum Catharijneconvent bij zuiderburen ingezet om protestants erfgoed te bewaren

Als resultaat van een unieke samenwerking tussen Museum Catharijneconvent in Utrecht en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in Leuven wordt op 18 februari 2017 de Handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris voor Protestantse Kerken in Nederland en Vlaanderen gelanceerd. Hierin wordt een methode aangereikt om nauwgezet de...

Meer informatie

Week van de Begraafplaats 2017

Week van de Begraafplaats 2017   27 mei t/m 4 juni 2017   Begraven natúúrlijk Dit jaar wordt voor de vierde maal de Week van de Begraafplaats georganiseerd. Het thema van de Week is duurzaamheid. Met de slogan Begraven natúúrlijk wordt tijdens de Week het duurzame karakter van begraven en...

Meer informatie

Stimuleringsprijs Herbestemming Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland roepen eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en andere creatieve ondernemers om inspiratievolle herbestemmingsprojecten voor te dragen. De Stimuleringsprijs richt zich op rijksmonumentale objecten die zich in het stedelijk gebied van Zuid- Holland bevinden. Het beste idee wordt beloond met € 20.000 te besteden aan...

Meer informatie

Publicatie slotverklaring Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

De activiteiten en opbrengsten van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed zijn overzichtelijk bijeengebracht in een boekje. Dit bevat onder andere een samenvatting van alle bijeenkomsten, verslagen van werkbezoeken in het kader van Adopteer een Kerk, de Tien Geboden bij het (tijdelijk) herbestemmen van religieus erfgoed en een overzicht van publicaties....

Meer informatie

Openstelling subsidieaanvragen restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland

Tot 1 maart 2017 kunnen subsidieaanvragen voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Voor het aanvragen kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier. Voor 2017 is een budget van in totaal € 3.444.000,00 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van de provincie...

Meer informatie

Publicatie Manifest VBMK

De VBMK heeft naar aanleiding van de afsluiting van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed een Manifest gepubliceerd. De vereniging benadrukt hierin de grote culturele, economische en maatschappelijke waarde van dit erfgoed. Aan het einde van het manifest verzoekt de VBMK de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden om samen met de...

Meer informatie