VBMK meeting Sint-Joriskerk

10-05-2022 | Na twee jaar van afstand en voorzichtigheid kunnen we elkaar weer ontmoeten! De VBMK nodigt daarom graag alle leden en begunstigers uit voor een bijeenkomst in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Annet van Goor vertelt over de exploitatie van dit monumentale kerkgebouw. Ook vindt dan de Algemene Ledenvergadering van...

Meer informatie

Wint uw kerkgebouw de Groene Sleutel?

29-04-2022, RCE | Duurzaamheid is het thema van Open Monumentendag (OMD) 2022. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed neemt daarom samen met het Nationaal Restauratiefonds en Nederland Monumentenland het initiatief voor de OMD Duurzaamheidsprijs. Hiermee willen we een monument belonen dat toonbeeld is van verduurzaming. Zo’n monument voordragen kan vanaf vandaag tot...

Meer informatie

Oproep grote stadskerken: investeer in onze maatschappelijke rol

13-04-2022, GKO | ‘Gemeentes en provincies: investeer in het structureel programmeren van grote stadskerken als maatschappelijke betekenisdragers’. Zo luidt de oproep van de directeuren van een aantal grote stadskerken naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek onder deze kerken door Berenschot.  De afgelopen jaren is er door rijk, provincies en...

Meer informatie

Inspectie publiceert Handreiking Monument en Overtreding

12-04-2022, RCE | Steeds meer gemeenten treden actief op bij overtredingen bij rijksmonumenten. Gelijktijdig is er bij gemeenten behoefte aan kennis hoe te handelen bij overtredingen. Reden voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed om ‘Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving’ te publiceren. Het zonder vergunning verwijderen van historisch voegwerk...

Meer informatie

FIM roept op tot voortzetting Erfgoed Deal

12-04-2022, FIM | Eind maart heeft de FIM namens de maatschappelijke partners van de Erfgoed Deal een brief gestuurd over verlenging van de Deal naar de staatssecretaris van Cultuur en Media, mevrouw Gunay Uslu. De partnerorganisaties benadrukken hoe belangrijk zij het vinden dat het programma ook in de aankomende jaren wordt...

Meer informatie

Denk mee over nieuwe regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

06-04-2022, RVO | Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals rijksmonumenten? Denk dan mee met de nieuwe subsidieregeling Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het kabinet stelt daarom...

Meer informatie