Privacyverklaring

Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens de VBMK bewaart en hoe uw privacy geregeld is.

Algemeen

Een deel van de administratie van de VBMK is ondergebracht bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Zowel de VBMK als de SOGK nemen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen volgens de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AGV).

De VBMK is een onafhankelijke vereniging. Neem voor vragen over uw gegevens in het kader van de AVG contact op met info@vbmk.nl

De privacyverklaring van de SOGK vindt u hier: https://www.groningerkerken.nl/nl/privacy.

Over welke persoonsgegevens beschikt de VBMK?

De VBMK beschikt over het recht om persoonsgegevens te verwerken op basis van twee ‘grondslagen’:  (1) we verwerken persoonsgegevens met toestemming van de betrokken persoon en (2) voor de uitvoering van een overeenkomst.

Hoe komt het VBMK aan persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren in ons bestand terecht komen:

  • U meldt zich aan voor onze digitale Nieuwsbrief
  • U meldt zich aan als lid of begunstiger
  • U meldt zich aan voor een bijeenkomst
  • U neemt contact met ons op voor een product of dienst
  • De VBMK organiseert samen met een andere organisatie een activiteit, waarvoor we onze relevante adressen samenvoegen, bijvoorbeeld om een gezamenlijke uitnodiging te kunnen uitsturen.

Hoe bewaren we de persoonsgegevens en hoe is de privacy geregeld?

Gegevens die u opgeeft via de website en Nieuwsbrief van de VBMK vallen onder de verwerkingsovereenkomst die is afgesloten met Slash2. Voor digitale mailings zoals de Nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het internetprogramma Cloudmailer, dat ook onder deze verwerkingsovereenkomst valt. De eigen privacyverklaring van Cloudmailer vindt u hier: https://www.cloudmailer.nl/privacy/

Deze persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de betrokken medewerkers van de VBMK en de SOGK. De SOGK bewaart deze gegevens op beveiligde informatiesystemen. De toegang en verwerking van deze gegevens voldoen aan de regels van de AVG.

Met wie en waarom delen we persoonsgegevens?

De VBMK deelt persoonsgegevens uitsluitend met (medewerkers van) organisaties waar we mee samenwerken in een activiteit die binnen onze doelstelling past, en uitsluitend ten behoeve van die activiteit. Van onze samenwerkingspartners verwachten we dat zij zich inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze samenwerkingspartners gebruiken uw persoonsgegevens niet voor eigen ledenwerving of eigen activiteiten.

Bewaren we cookies en IP-adressen?

De cookies die we voor onze website gebruiken, zijn uitsluitend bedoeld voor de werking van de website en slaan geen persoonsgegevens op. Voor de website wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met info@vbmk.nl

Afmelden voor de digitale VBMK Nieuwsbrief kunt u zelf doen via de link onderaan elke Nieuwsbrief. Lukt dat niet, neem contact met ons op.

En verder

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die via links vanuit de website van de VBMK kunnen worden bezocht.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijzigingen zijn aangebracht op 25 maart 2019.

 

Download de privacyverklaring als pdf