Energiebesparing en verduurzaming

Kennisbanken

Financiering

Advies algemeen

Advies op thema

Isolatie

Verwarming, binnenklimaat, ventilatie

Water en energiegebruik

Verlichting

Alternatieve energiebronnen

Zonnepanelen

Wetten en regels

Als gebouweigenaar of -gebruiker en als ondernemer bent u verplicht om energie te besparen. Ook monumenteneigenaren moeten voldoen aan de reguliere wet- en regelgeving. Monumenten hebben wel een uitzonderingspositie. Welke verplichtingen zijn er nog allemaal, en welke gelden voor u?

 

Download of bestel de module Duurzaamheid uit het VBMK Handboek Behoud en Beheer

 

Laatste check van deze pagina: 10 november 2022