Onderhoud en restauratie

Kennisbank VBMKReligieus Erfgoed:

Erfgoedwet en OmgevingswetErfgoed en monumentenErfgoedbeleidNationale Kerkenaanpak | Onderhoud en restauratie | OnderhoudstipsVragen over erfgoed

 

Als eigenaar van een rijksmonument bent u volgens de Omgevingswet (nu nog Erfgoedwet) verplicht tot onderhoud – werkzaamheden die gericht zijn op het instandhouden van de monumentale waarde – en tot restauratie – werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor herstel van de monumentale waarde.

Inventariseren, registeren en documenten

Onderhoud begint met inventariseren, registreren en documenteren. Gegevens over uw monumentale kerkgebouw en over de beschermde voorwerpen en interieurs vindt u in de officiële registers, in archieven, databases en soms bij plaatselijke historische verenigingen.

Registers en overzichten:

Handleidingen:

Onderhoud

Voor regulier onderhoud hoeft u doorgaans geen vergunning aan te vragen. Win wel professioneel advies in! Het onderhoudswerk mag de monumentale waarde immers niet aantasten, en zelfs gewone schoonmaakmiddelen die u thuis gebruikt, kunnen bij verkeerde toepassing materialen aantasten.

Restauratie

Voor alle restauraties is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Ook de RCE kan u adviseren over onderhoud en restauraties. Zowel voor grote als voor kleine restauraties stelt u een restauratieplan op. Dat doet u samen met een restauratiearchitect en in overleg met de gemeente. Laat voor aanvang van een restauratie een bouwhistorisch onderzoek doen. Snel checken welke vergunningen u nodig heeft, kan bij Omgevingsloket Online.

Brengt u beschermde voorwerpen tijdens een restauratie (tijdelijk) elders onder, dan moet u dat melden bij de Inspectie.

Vergunningen:

Stappenplannen:

Restauratiearchitecten:

Bouwhistorisch onderzoek:

Bouwwerkzaamheden:

Overig:

Monumentenwacht

In elke provincie is een Monumentenwacht actief. Als abonnee van een Monumentenwacht wordt uw monument (twee)jaarlijks geïnspecteerd, en krijgt u toegang tot het Inspectiehandboek over het voorkomen en herstellen van schades. De Monumentenwacht kan u helpen met het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).

Stichting ERM

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het landelijke platform van overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers rond onderhoud en restauratie van monumenten.

Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POMs)

Organisaties kunnen door het ministerie van OCW worden aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Een POM heeft meer dan 20 rijksmonumenten in bezit en draagt daar op professionele wijze zorg voor.

Financiering

Voor het uitvoeren van een restauratie of een aanpassing van uw kerkgebouw kunt u subsidies en laagrentende leningen aanvragen. Het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en de RCE kunnen u hierover informeren.

 

Laatste check van deze pagina: 20 september 2020