De exploitatiestichting

Een beheersstichting of exploitatiestichting draagt de zorg voor het zakelijk beheer van uw kerkgebouw. Het kerkbestuur en het stichtingsbestuur leggen samen vast wie verantwoordelijk is voor het gebouw en het interieur en de bijbehorende kosten, en hoe de samenwerking vorm gaat krijgen.

Wetten en regels

Kamer van Koophandel

Een stichting wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij inschrijving krijgt u een KvK-nummer.

ANBI’s

Heeft uw stichting geen winstoogmerk en dient ze een algemeen belang, dan kan uw stichting in aanmerking komen voor een ANBI-status (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dat levert belastingvoordelen op, zowel voor de stichting als voor uw donateurs en vrijwilligers. Bijvoorbeeld rond schenkingen en erfenissen, en voor teruggaaf van de energiebelasting, Er zijn ook culturele ANBI’s en SBBI’s (‘Sociaal Belang Behartigende Instellingen’).

Bedrijfsvoering

Op de website Ondernemersplein vind u alle informatie en praktische adviezen over hoe u de bedrijfsvoering het beste kunt regelen; van het opstellen van facturen tot het nut van transportverzekeringen.

Belastingen

Met uw stichting kunt u te maken krijgen met verschillende belastingen, zoals btw en loonheffingen.

Personeel

Voor het inhuren van betaalde krachten zijn verschillende soorten arbeidsrelaties en contractvormen mogelijk. Denk aan: vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, freelancers, payrolling. Ook facturatie zonder zzp-schap is mogelijk. Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over de arbeidsrelatie, zowel ter bescherming van uzelf als van de mensen die voor u werken. Is er sprake van ‘loondienst’, dan bent u werkgever, met alle bijbehorende rechten en plichten. Hierover gaat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Vrijwilligers en andere menskracht

Vrijwilligers verdienen een beloning voor hun inzet. Maar als uw vergoeding boven een bepaald maximum komt, bent u in feite werkgever. Check ook de regels als u gebruik maakt van de diensten van stagiairs, oproepkrachten, uitzendkrachten of payrollmedewerkers. Zie daarvoor het jaarlijkse Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

 

Laatste check van deze pagina: 20 september 2020