Vergunningen bij evenementen

Als u een publieksevenement organiseert in of bij uw kerkgebouw, ook al is het voor een kleine groep mensen, dient u mogelijk een vergunning aan te vragen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke vergunningen.

Evenementenvergunning

Bij evenementen die (gedeeltelijk) plaatsvinden in de openbare ruimte.

Omgevingsvergunning

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (WABO) bundelt alle aparte vergunningen voor de leefomgeving. U heeft een vergunning nodig als u bijvoorbeeld een luifel wilt plaatsen op gemeentegrond of een reclamebord wil ophangen aan de buitenmuur, als u veel mensen ontvangt in uw gebouw (brandveiligheid), of als u op straat iets wilt verkopen.

De precariobelasting over verkoop op straat is soms al opgenomen in de omgevingsvergunning.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Als uw evenement op enige manier overlast zou kunnen geven, heeft u een APV nodig. Denk aan: laden en lossen buiten de vastgestelde tijden, geluidshinder, stankoverlast, parkeeroverlast, lichthinder.

Drank- en horecavergunning

Bij evenementen waarbij u alcoholische drank schenkt tegen betaling.

Licentie voor muziek

Als u muziek laat horen voor publiek, hebben de makers ervan recht op een vergoeding. Ook als u het laat klinken als achtergrondmuziek of in een presentatie. U vraagt een licentie aan via Mijn Licentie.

Toestemming Erfgoedinspectie

Als u beschermde cultuurgoederen wilt verplaatsen, heeft u toestemming nodig van de Erfgoedinspectie. Bijvoorbeeld als u dergelijke objecten wilt uitlenen, of als u ze in huis haalt voor een tentoonstelling.

Overig

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021