Vergunningen bij evenementen

Kennisbank VBMKNieuw gebruik van kerkgebouwen:

Als u een publieksevenement organiseert in of bij uw kerkgebouw, ook al is het voor een kleine groep mensen, dient u misschien een vergunning aan te vragen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke vergunningen.

Evenementenvergunning: als het evenement (gedeeltelijk) plaatsvindt in de openbare ruimte.

Omgevingsvergunning. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (WABO) bundelt alle aparte vergunningen voor de leefomgeving. U hebt het nodig als u bijvoorbeeld een luifel wilt plaatsen op gemeentegrond of een reclamebord wil ophangen aan de buitenmuur, als u veel mensen ontvangt in uw gebouw (brandveiligheid), of als u op straat iets wilt verkopen. De precariobelasting over verkoop op straat is soms al opgenomen in de omgevingsvergunning.

Drank- en horecavergunning: als u alcoholische drank schenkt tegen betaling.

Toestemming Erfgoedinspectie: bijvoorbeeld als u beschermde cultuurgoederen van elders wilt gebruiken bij een tentoonstelling, of uw erfgoed wilt uitlenen aan anderen.

Licentie voor muziek: als u muziek laat horen voor publiek, hebben de makers ervan recht op een vergoeding. Ook als u het laat klinken als achtergrondmuziek of in een presentatie. U vraagt een licentie aan bij de Collectieve Beheersorganisatie (CBO).

Algemene Plaatselijke Verordening (APV): als uw evenement op enige manier overlast zou kunnen geven, heeft u een APV nodig. Denk aan: laden en lossen buiten de vastgestelde tijden, geluidshinder, stankoverlast, parkeeroverlast, lichthinder.

Overig

Laatste check van deze pagina: 20 september 2020