Nieuw gebruik van kerkgebouwen

 

Veel kerkgebouwen worden bedreigd door ontkerkelijking, fusies van kerkgenootschappen en vergrijzing. Kerkbeheerders zoeken naar nieuwe wegen om hun gebouwen te gebruiken. Soms voor andere activiteiten naast de kerkelijke vieringen, zoals concerten en tentoonstellingen (‘multifunctioneel gebruik’); soms krijgt het kerkgebouw een geheel nieuwe functie, bijvoorbeeld als bibliotheek of café (‘herbestemming’). De exploitatie kan in handen zijn van een professionele organisatie, maar vaak spelen vrijwiligers een belangrijke rol in het beheer.

De verantwoordelijkheid van eigenaren en beheerders voor de zorg van het kerkgebouw en de inventaris is in deze tijd van veranderende omstandigheden geen sinecure. Het vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Bouwen aan professionaliteit van alle betrokkenen is belangrijk.

In deze module komt aan bod:

  • Begrippenlijst herbestemming
  • Zakelijk beheer van uw kerkgebouw
  • Exploitatiestichting; wet- en regelgeving
  • Beleidsplannen en een doelmatige organisatie
  • Organisatie van evenementen
  • Een stappenplan voor herbestemming
  • Voorbeelden van multifunctioneel gebruik en herbestemming
  • Bijlagen: model statuten beheersstichting; checklists en logboek voor verhuur van de kerk; modellen huur/verhuurovereenkomst;

Download hier de module ‘Nieuw gebruik van kerkgebouwen’

Liever een gedrukt exemplaar? Lees hier hoe u het bestelt

Kijk in de VBMK Kennisbank voor nog veel meer tips over Nieuw Gebruik!