Religieus erfgoed

 

Als trotse bezitter van een monumentaal kerkgebouw heeft u samen met anderen een belangrijke taak. Zorg dragen voor iets wat van onvervangbare en onmisbare waarde is voor het Nederlands cultuurbezit. Er zijn allerlei adviesinstanties en organisaties om u daarbij te helpen en subsidieregelingen waar u aanspraak op kunt maken. Anderzijds zijn er verplichtingen. Ook als u geen eigenaar bent, maar het erfgoed tijdelijk in beheer heeft, zult u in aanraking komen met wetten, regels en beleidsplannen. Zowel op nationaal, regionaal als op lokaal niveau. Het is dus zaak u hiervan goed op de hoogte te stellen. 

In deze module komt aan bod:

  • Geschiedenis van de monumentenzorg
  • Wat is religieus erfgoed
  • Soorten erfgoed
  • De Erfgoedwet en de Omgevingswet
  • De Nationale Kerkenaanpak en Kerkenvisies
  • Organisaties en kennisnetwerken
  • Onderhoud en restauratie
  • VBMK-stappenplan voor Toekomstbepaling Religieus Erfgoed

Download hier de module ‘Religieus erfgoed’

Kijk in de VBMK Kennisbank voor nog veel meer tips over Religieus Erfgoed!