Organisatie kerkgemeenschappen

Het Christendom kent drie hoofdstromingen: de protestantse kerken, de rooms-katholieke kerken, en de Orthodoxe kerken.

Christelijke kerken en gemeenschappen

Kerkelijke koepelorganisaties

CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen; behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

OKIN – Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland

Vertegenwoordiging van parochies en kloosters behorende tot 9 Orthodoxe kerken.

Orthodoxe Zendende Instantie

Officieel bestuursorgaan van OKIN en SOKIN; behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Raad van Kerken

19 christelijke kerken en organisaties.

Samenwerkingsverband van Oriëntaals-Orthodoxe Kerken In Nederland – SOKIN

Koptische, Syrische, Ethiopische, Armeens-apostolische, en Eritrese Orthodoxe kerk

Unie van Baptisten en CAMA-gemeenten in Nederland – Unie ABC

Verenigde Pinker- en Evangeliegemeenten

130 gemeenten, 200 predikanten

Laatste check van deze pagina: 1 juli 2022