Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

De VBMK organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen over actuele thema’s rond kerkbeheer om kennis uit te wisselen en om betrokkenen met elkaar in contact te brengen.

De Regiobijeenkomsten zijn bijeenkomsten worden door het gehele land gehouden, in steeds wisselende regio’s. Ze staan open voor alle belangstellenden en zijn gratis toegankelijk. Voorafgaand aan de Regiobijeenkomsten houdt de VBMK een Rondetafelgesprek exclusief met de VBMK-leden uit de betreffende regio, om nauw betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in kerkenland en te bespreken hoe de VBMK daar het beste op kan aansluiten.

Jaarlijks organiseert de VBMK samen met de ErfgoedAcademie de cursus Behoud je Kerkgebouw.

We zien u graag terug op een van onze bijeenkomsten!