Onze leden

Afkortingen:

CvK = college van kerkrentmeesters
DG = doopsgezinde gemeenschap
DRG = doopsgezinde remonstrantse gemeenschap
GKV = Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
PG = protestantse gemeente
ELG = evangelisch lutherse gemeente
HG = hervormde gemeente
OKK = oud-katholieke kerk
RG = remonstrantse gemeenschap
RKP = rooms-katholieke parochie
St. = stichting
Ver. = vereniging

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld