De vereniging

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), opgericht in 1981, is de landelijke vereniging voor eigenaren en beheerders van monumentale kerkgebouwen.

Wij zetten ons in voor een goed beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen in Nederland. Ook proberen wij de samenleving zoveel mogelijk bekend te maken met de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen.

De vereniging komt op voor de collectieve en individuele belangen van haar leden en wij vertegenwoordigen onze leden als gesprekspartner bij overheid en politiek. Daarnaast vervullen wij een rol als informatiebron en bevorderaar van professionaliteit bij de exploitatie van monumentale kerkgebouwen.

De VBMK telt meer dan 140 leden. Zowel kerkelijke genootschappen van verschillende richtingen als stichtingen zonder religieuze achtergrond behoren hiertoe. Samen beheren zij honderden kerken in heel Nederland.
Naast leden kent de vereniging begunstigers.

Ook u kunt lid of begunstiger worden van de VBMK. Stuur een mail naar info@vbmk.nl om u aan te melden of klik hier voor meer informatie.

Algemene Ledenvergaderingen