De vereniging

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK), opgericht in 1981, is de landelijke vereniging voor eigenaren en beheerders van monumentale kerkgebouwen.

Wij zetten ons in voor een goed beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen in Nederland. Ook proberen wij de samenleving zoveel mogelijk bekend te maken met de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen.

De VBMK telt meer dan 140 leden. Zowel kerkelijke genootschappen van verschillende richtingen als stichtingen zonder religieuze achtergrond behoren hiertoe. Samen beheren zij honderden kerken in heel Nederland. Naast leden kent de vereniging begunstigers.

Wat doen wij?

Kennis en informatie: We vervullen een rol als informatiebron en bevorderaar van professionaliteit bij de exploitatie van monumentale kerkgebouwen. De VBMK organiseert bijeenkomsten en cursussen voor leden en belangstellenden, brengt publicaties uit als het VBMK Handboek Behoud en Beheer, en onderhoudt een digitale Kennisbank voor kerkbeheerders.

Belangenbehartiging: We komen op voor de collectieve en individuele belangen van haar leden. Wij vertegenwoordigen onze leden als gesprekspartner bij overheid en politiek. De VBMK heeft een zetel in het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten en is een van de partners van de Nationale Kerkenaanpak (ook wel: Toekomst Religieus Erfgoed).

Uitwisseling en samenwerking: We bevorderen uitwisseling en samenwerking tussen onze leden, en werken waar mogelijk samen met andere erfgoedorganisaties en -instellingen. De VBMK is actief lid van Future for Religious Heritage en het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland. Er zijn nauwe contacten met onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de ErfgoedAcademie, het Nationaal Restauratiefonds, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB), Bureau Groene Grachten, het Museum Catharijneconvent, Donatus, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POMs).

Ook lid of donateur worden?

Ook u kunt lid of begunstiger worden van de VBMK. Met meer leden staan wij sterker!
Meld u hier aan of stuur een mail naar info@vbmk.nl voor meer informatie.