Crowdsourcing en crowdfunding

Crowdsourcing

Met crowdsourcing roept u de hulp in van het algemene publiek voor een bepaald project. Het publiek kan daaraan bijdragen in kennis, ideeën, materialen. Met crowdfunding gaat het om bijdragen in geld. Het is een goede manier om een breed publiek heel direct bij uw kerkgebouw te betrekken.

U kunt bijvoorbeeld een oproep doen voor het verzamelen van foto’s, documenten en verhalen rond het kerkgebouw. Wie zijn er allemaal in getrouwd? Wie heeft de grote brand meegemaakt en kan erover vertellen? Wat gebeurde er in het kerkgebouw in de Tweede Wereldoorlog?

Of u kunt hulp inroepen bij het helpen beschrijven van een grote serie foto’s die u online heeft gezet: wanneer zijn de foto’s genomen en wie staan erop? Of bij het helpen ontcijferen van de grafstenen op het kerkhof.

Meestal gebeurt crowdsourcing online, maar dat hoeft niet.

In de video legt Rowan Huiskes uit wat crowdsourcing is en hoe u het kunt inzetten:

 

 

Crowdfunding

Bij crowdfunding doet u een algemene oproep voor het verzamelen van geld voor een bepaald project. Als veel mensen een kleine donatie doen, levert dat opgeteld toch een groot bedrag op. Crowdfunding wordt vooral ingezet voor financieringen van 20.000 tot 250.000 euro. Kerkbeheerders zetten het bijvoorbeeld in voor de restauratie van een orgel of het verduurzamen van het dak.

Een crowdfunding-campagne vraagt veel tijd en permanente aandacht: de financiële en projectadministratie, de communicatie met uw donateurs, de marketing… Crowdfunding platform nemen een deel van het werk uit handen.

Om op te letten

Tips voor crowdsourcing en/of crowdfunding:

 • Stel een concreet en haalbaar doel, dat eventueel in fasen te realiseren is. Gaat het bijv om de restauratie van een orgel, laat dan orgelpijp voor orgelpijp financieren
 • Zorg dat het eindresultaat lange tijd blijft bestaan
 • Zijn extra financieringsbronnen mogelijk?
 • Haalt u eerst een bepaald bedrag op en gaat u dan aan de slag; of gebruikt u de donaties om een lening af te lossen zodat u al meteen aan de slag kunt?
 • Welke tegenprestaties biedt u de mensen die bijdragen aan uw project? Kom uw beloften na
 • Gaat het om bijdragen aan kennis, ervaringen of documenten: zorg voor een goede handleiding; maak goed duidelijk waar de bijdragen aan dienen te voldoen. Probeer het uit met een proefproject (pilot). Zorg voor dubbelchecks: laat anderen de informatie controleren.
 • Leg uw plan voor aan een financieel expert; check bijv met welke belastingen u te maken krijgt
 • Stel een marketingplan op. Wat maakt het aantrekkelijk om bij te dragen aan dit project?
 • Zorg voor een kleine, vaste groep die een begin kan maken en de ‘harde kern’ kan vormen. Is uw netwerk uitgebreid genoeg om een startfinanciering te kunnen garanderen?
 • Leg de voortgang van het project vast; bijv met een pagina op uw website
 • Houd de mensen die bijdragen aan het project regelmatig op de hoogte van de voortgang, ook als er geen nieuws is of als er vertraging ontstaat
 • Bedenk van tevoren wat u doet als het project niet van de grond komt
 • Zorg voor een mooie afsluiting van het project, bijv met een feestelijke opening of tentoonstelling
 • Geef na een jaar een update aan de mensen die hebben bijgedragen
 • Kijk of u de mensen die hebben bijgedragen blijvend aan uw organisatie kunt binden

Meer lezen

 

Laatste check van deze pagina: 1 maart 2023