4 maart 2020 om 13:00

Bijeenkomst Platform Groen Erfgoed: ‘Van de gebaande paden’

Door: Platform Groen Erfgoed Woensdag 4 maart 13.00 – 17.00 uur RCE Smallepad 5 Amersfoort Tijdens dit platform duiken we de diepte in van het meest gebruikte, maar minst bestudeerde onderdeel van groen erfgoed: de paden. Er is sprake van een toenemende verharding: zandpaden krijgen een halfverharding, halfverharde paden raken...

Meer informatie

10 maart 2020 om 09:30

Cursusdag ‘Erfgoed en duurzaamheid’

Door: ErfgoedAcademie Dinsdag 10 maart 2020 09.30 – 16.30 uur Locatie nader te bepalen Kosten: 295,00 euro exclusief 21% btw Duurzaamheid is een breed begrip en er zijn de nodige uitdagingen. Bij erfgoed gaat het tenslotte ook om algemene belangen en waarden. Visie en beleid moeten dan ook heldere kaders...

Meer informatie

12 maart 2020 om 09:30

Cursusdag ‘Erfgoed loont!’

Door: ErfgoedAcademie Donderdag 12 maart 2020 09.30 – 16.30 uur Nijmegen Kosten: 295 euro exclusief 21% btw De nadruk van deze dag ligt op de combinatie van erfgoed, economie en toerisme. Hoe kunnen deze elkaar versterken. Niet alleen in termen van opbrengst maar ook in het bieden van een prettige...

Meer informatie

12 maart 2020 om 14:00

Bijeenkomst ‘Doe maar gewoon duurzaam’

Door: Nationaal Restauratiefonds Donderdag 12 maart 2020 14.00 – 17.30 uur Klooster Mariënburg St. Janssingel 94 5211 DA Den Bosch Duurzaamheid is actueler dan ooit, ook voor monumenten. Wanneer een monument wordt herbestemd worden duurzaamheidsmaatregelen vaak meteen meegenomen in de transformatie. Maar hoe ‘gewoon’ is het toepassen van deze maatregelen...

Meer informatie

19 maart 2020 om 09:30

Cursusdag ‘Gemeentelijk erfgoedbeleid’

Door: ErfgoedAcademie Donderdag 19 maart 2020 09.30 – 16.30 uur Amersfoort Kosten: 295,00 euro exclusief 21% btw Gemeentelijk erfgoedbeleid omvat meer dan alleen het uitvoeren van rijkstaken. Welke instrumenten zijn voorhanden voor uitvoering van goed erfgoedbeleid? Denk bijvoorbeeld aan een eigen erfgoedverordening, de inzet van de monumentencommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit, de...

Meer informatie

20 maart 2020 om 09:30

Symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’

Door: Stichting Alde Fryske Tsjerken Vrijdag 20 maart 2020 09.30 – 17.30 uur Grote of Jacobijnerkerk Bredeplaats 4 8911 EP Leeuwarden Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân. Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy. Hij zal een...

Meer informatie