Kerk in Lievelde: vieringen verboden na kermisoptredens

12-06-2020, De Gelderlander | In de Christus Koningkerk in Lievelde zijn kerkelijke vieringen voorlopig verboden. Het gebouw is namelijk ontheiligd, meent pastoor Herman de Jong van de Sint Paulusparochie, waar de Lieveldse kerk onder valt. Voorzitter Agnes Onstenk van de locatieraad in Lievelde had van het kermiscomité het verzoek gekregen...

Meer informatie

Museum Catharijneconvent in coronatijd

12-06-2020 | Hoe vergaat het de bestuursleden van de VBMK in coronatijd? Hoe hebben hun erfgoedinstellingen de gesloten periode ervaren en hoe gaan ze om met de 1,5 meterrichtlijnen en de protocollen? Deze keer aan het woord: Anique de Kruijf, Afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters bij Museum Catharijneconvent. “Toen...

Meer informatie

Voorgevel Lambertuskerk Veghel in ere hersteld door gift van 1,8 miljoen van familie Van Eerd

01-06-2020, BD | Dankzij een forse schenking van de familie Van Eerd wordt de voorgevel van de Lambertuskerk verfraaid en in ere hersteld. Het rijksmonument gaat opnieuw in de steigers. Tegen de voorzijde van de zijbeuken bleken vroeger zogenaamde arcaturen te hebben gezeten. Begin jaren 60 van de vorige eeuw...

Meer informatie

Leenfaciliteit voor opengestelde rijksmonumenten

30-05-2020, NRF | De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector...

Meer informatie

Nieuwe uitgave VBMK Handboek Behoud en Beheer

26-05-2020 | De VBMK zet zich al jaren in voor een goed gebruik en beheer van (monumentale) kerkgebouwen. We bevorderen het meervoudig gebruik van kerkgebouwen en de professionalisering van het kerkbeheer, ook bij dreigende sluiting of sloop. Daarvoor vervullen we een steunpuntfunctie. Multifunctioneel gebruik en professionaliteit vragen veel van kerkbeheerders. Er...

Meer informatie

Protocol openstelling monumenten

16-05-2020, FIM | Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van...

Meer informatie