Symposium Levende Kerkgebouwen

17-04-2024 | Op het symposium Levende Kerkgebouwen van 12 april hield de voorzitter van Samen Kerk in Nederland Rhoinde Mijnals-Doth een warm pleidooi voor het openen van kerkgebouwen voor internationale kerkgemeenschappen: “Zij blijven zoeken, soms tot in het treurige aan toe. Honderden kerkgemeenschappen zijn op zoek naar kerkruimte, soms al jaren”.

Het symposium besteedde aandacht aan het opmerkelijke feit dat veel kerkgebouwen hun deuren sluiten, terwijl er een grote vraag is naar kerkruimte.

De gemeente Den Haag, waar het symposium werd gehouden, geeft er de voorkeur aan om de religieuze functie van kerkgebouwen zo veel mogelijk te behouden. Hier zijn minstens 30 gemeenschappen op zoek naar kerkruimte, wat daar goede kansen toe geeft.

In zeven workshops werd van gedachten gewisseld over onder andere financiering, verduurzaming en multifunctioneel gebruik.

Het symposium werd georganiseerd door Kerken voor Kerken