SIM aanvragen in 2024? Leg de aanvraag alvast klaar

20-12-2023, RCE | Rijksmonumenteigenaren kunnen vanaf 1 februari 2024 weer een aanvraag doen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het is verstandig om nu al te starten met de voorbereiding, zodat u alle formulieren compleet heeft op het moment dat u de aanvraag indient. Het opstellen van een inspectierapport en meerjarenbegroting kost immers tijd. Om later niet voor verrassingen te staan, is het ook verstandig om nu al de toegang tot DigiD en Eherkenning (niveau 3) te regelen.

Lees hier hoe u de aanvraag voorbereidt