Kerkenvisies maken in lockdown

10-05-2020, TRE | Een kerkenvisie maken in coronacrisistijd vraagt om een andere aanpak. Dat is lastig, maar toch is het belangrijk om aan de slag te blijven. Kerken in allerlei functies – religieus, maatschappelijk, cultureel – maken moeilijke tijden door. En de dialoog over hun toekomst kan juist daarom nu ondersteunend...

Meer informatie

Bestemming zoekt ruimte, kerken hébben ruimte

10-05-2020, TRE | Wat kunnen kerken betekenen in een 1,5 meter samenleving, en ook daarna? Ambassadeurs van Toekomst Religieus Erfgoed Elco Brinkman en Pieter Siebinga uiten hierover hun voorzichtige eerste gedachten. Het is feitelijk omgekeerd denken’, zegt Siebinga. ‘Daar waar we tot voor kort om extra inkomsten te kunnen genereren nadachten...

Meer informatie

Federatie Grote Monumentengemeenten: meer subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten

03-05-2020, FGM | De Federatie Grote Monumentengemeenten heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel grote rijksmonumenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het openstellen voor publiek. Voor deze categorie monumenten is het lenen van geld voor instandhouding vaak...

Meer informatie

Onderzoek FIM: leenstelsel kan veel toekomstig leed voorkomen

01-05-2020, FIM | Een leenfaciliteit voor de erfgoedsector is een effectieve en breed gedragen manier om noodlijdende erfgoedorganisaties te helpen het hoofd boven water te houden. Daarmee kunnen vele duizenden banen veilig gesteld worden en gaan straks ca. 50.000 vrijwilligers weer aan de slag. Dat is de belangrijkste uitkomst van...

Meer informatie

Huizer kerk omgebouwd tot noodhospitaal

25 april 2020, NH-Nieuws | Een bijzondere gewaarwording in de Nieuwe Kerk in Huizen: langzaamaan verandert het in een noodhospitaal voor ouderen met het coronavirus of waarbij het wordt vermoed. De corona-unit is bedoeld voor ouderen van verpleeghuizen Amaris Zorggroep. Ze hebben al twee corona-afdelingen gecreëerd, maar die raken vol. En...

Meer informatie

Donatus wil leden deel premie teruggeven

25-04-2020, Donatus | Donatus Verzekeringen, marktleider in Nederland voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, wil aan de leden 40% van de voor 2019 ingelegde premies terugbetalen. Dit voorgenomen besluit heeft de Ledenraad genomen tegen de achtergrond van de nettowinst van € 15,1 miljoen over 2019 (2018: € 6,1 miljoen). Deze...

Meer informatie