BOEi organiseert de Monument Masterclass over duurzaamheid

07-03-2022, BOEi | BOEi organiseert dit jaar 8 gratis toegankelijke ‘Monument Masterclasses’ voor particuliere en professionele monumenteigenaren, op locaties verspreid door Nederland. Doel is om kennis over restauratie, herbestemming, verduurzaming en innovatie te delen. De 8 Monument Masterclasses bestaan uit drie onderdelen. In het eerste half uur staat het gebouw...

Meer informatie

Omgevingswet: ingangsdatum verzet naar 1 januari 2023

04-03-2022, RCE | Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken in een bestuurlijk overleg over...

Meer informatie

Klokken voor vrede en recht

01-03-2022, Raad van Kerken | Op woensdag 2 maart vindt in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: Vrede is voor iedereen. De Raad van Kerken in Nederland vraagt alle kerken in Nederland om, voorafgaande...

Meer informatie

Ontzorgingsprogramma voor Maatschappelijk Vastgoed

28-02-2022, De Groene Grachten | Hoe verduurzaam ik mijn kerkgebouw? Waar te beginnen, wat te doen en – zeker zo belangrijk – wat gaat dat kosten? Dankzij het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed kunt u vanaf nu rekenen op ondersteuning. Van coaching en energiescans tot ondersteuning richting de uitvoering. De komende jaren...

Meer informatie

Erfgoedpamflet: Gemeenteraden, grijp uw kans met erfgoed!

28-02-2022 | Deze week lanceerden de gezamenlijke erfgoedorganisaties, waaronder de VMBK, het Erfgoedpamflet. Daarmee willen ze alle nieuwe en zittende gemeenteraadsleden en wethouders inspireren om de kansen die erfgoed biedt, te benutten. Het pamflet wordt naar alle gemeenteraden van Nederland gestuurd. Het pamflet laat zien welke kansen erfgoed biedt om...

Meer informatie

Jugendstil kruiswegstaties in uw kerkgebouw?

01-03-2022, SKED | De stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) stelt de gerestaureerde Jugendstil staties ter beschikking om nieuwe tentoonstellingen mee in te richten.  In 2018 heeft de SKED de kruiswegstaties uit de in 1973 gesloopte St. Hippolytuskerk (een Cuyperskerk) laten restaureren. Een jaar later waren ze klaar om te worden tentoongesteld...

Meer informatie