Nieuwe directeur Alde Fryske Tsjerken

18-12-2023, SAFT | Het bestuur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft met ingang van 1 januari 2024 in de vacature van directeur van de Stichting de heer Atze Jan de Vries te Leeuwarden benoemd. De heer de Vries heeft lange tijd journalistiek werk gedaan, voornamelijk in en voor Fryslân bij de Leeuwarder Courant en werkt momenteel voor de provincie Fryslân als adviseur van Provinciale Staten. Zijn betrokkenheid bij de Friese samenleving en het Friese erfgoed en zijn bekendheid met de provincie en organisaties in de provincie zullen van grote waarde kunnen zijn voor de Stichting.

De functie van voorzitter van het bestuur is per 14 december overgenomen door de heer Gerben Hoogterp, predikant in Lekkum en actief in de gezondheidszorg en diverse maatschappelijke organisaties in Fryslân.

Het bestuur van de Stichting verwacht dat de nieuwe directeur en de nieuwe voorzitter van het bestuur de Stichting een nieuwe impuls kunnen geven en in nauwe samenwerking de reikwijdte en de zichtbaarheid van de Stichting kunnen vergroten.

Bron en verder lezen: Stichting Alde Fryske Tsjerken