Survey Heemschut voor routegids religieus erfgoed voor erfgoedvrijwilligers

17-04-2024, Heemschut | Erfgoedvereniging Heemschut zet zich al meer dan 100 jaar in voor behoud en waardering van waardevolle monumenten in Nederland. Dat lukt vooral door de inzet van vrijwilligers. Samenwerking met lokale organisaties is daarbij cruciaal. De komende jaren worden veel kerkgebouwen onttrokken aan de eredienst en op termijn gesloten. Over deze processen ontvangen wij veel vragen. Op dit moment werkt Heemschut daarom aan een ‘routegids’ om lokale erfgoedvrijwilligers hierbij te ondersteunen.