Kerkhoven ondersteund met Gouden Bomenfonds

04-06-2019 | Tientallen historische kerkhoven worden opgeknapt en nieuw leven ingeblazen, dankzij het Gouden Bomenfonds. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een reddingsplan opgesteld om kerkhoven die bedreigd worden door vernietigende schimmels, virussen, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en woekerend groen voor de toekomst te behouden. ,,Ingrijpen is dringend nodig. De afgelopen jaren...

Meer informatie

Brochure ‘Een monument rolstoelvriendelijk maken’

30-05-2019 | Er bestaan tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen in een rolstoel zich door een monument kunnen bewegen. Bij het aanleggen van een lift en een hellingbaan en dergelijke is het zaak om de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het oude gebouw zo veel mogelijk intact te laten. De nieuwe brochure van de...

Meer informatie

Subsidie voor restauratie grote rijksmonumenten

30-05-2019 | Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst. De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal...

Meer informatie

Faro conventie: erfgoed en burgerinitiatieven

30-05-2019 | Op 16 en 17 mei vond in Limburg de internationale startconferentie plaats over het verdrag van Faro. Een verdrag dat onder auspiciën van de Raad van Europa in de gelijknamige Portugese stad is opgesteld. Doel van het verdrag is om de burger meer toegang te geven tot zijn...

Meer informatie

De rol van de VBMK in de Nationale Kerkenaanpak

23-05-2019 | VBMK-voorzitter Michiel Zonnevylle vertelt in een interview met Toekomst Religieus Erfgoed over de rol van de VBMK in de Nationale Kerkenaanpak.   “De kerkbestuurder van vandaag moet steeds meer manager zijn” ‘Veel mensen zien kerken vooral nog als gebouwen die uitsluitend een religieuze functie hebben’, stelt Michiel Zonnevylle...

Meer informatie

Miljoenensubsidie voor iconische monumenten

22-05-2019 | De geschiedenis van ons land wordt mede verteld door de grote iconische monumenten in Nederland, zoals onder andere Kasteel Amerongen, de rijksmonumenten in dierentuin Blijdorp, Abdij Rolduc en de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch. Het is van belang dat deze monumenten kunnen investeren in toegankelijkheid, duurzaamheid en het...

Meer informatie