Erfgoed in de TK-verkiezingen 2023

15-11-2023, FIM | Wat zeggen de partijen in hun verkiezingsprogramma’s over het thema Erfgoed? De Federatie Instandhouding Monumenten heeft het op een rijtje gezet. Ook heeft de FIM gekeken in hoeverre de standpunten van de verschillende partijen overeenkomen met de aanbevelingen uit het Erfgoedpamflet.

Erfgoedpamflet 2023

Het Erfgoedpamflet voor de Tweede Kamerverkiezingen is opgesteld door de meer dan 50 erfgoedorganisaties verenigd in de Federatie Instandhouding Monumenten samen met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Het Erfgoedpamflet spoort de volksvertegenwoordigers aan om erfgoed het uitgangspunt te maken voor beslissingen over hoe we willen wonen, leven en werken.

De zorg voor ons erfgoed is een wettelijke basistaak. De Rijksoverheid heeft hierin een spilfunctie. Tegelijk speelt erfgoed een rol van betekenis in alle grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven:

  • Erfgoed vormt de fysieke en culturele basis van de ruimtelijke inrichting van Nederland.
  • Erfgoed staat voor de identiteit van onze steden, dorpen en landschappen en het verbindt mensen.
  • Erfgoed is essentieel voor de leefbaarheid, het houdt ons land mooi en herkenbaar.
  • Erfgoed geeft handvatten om de verstoorde balans met de natuurlijke systemen te herstellen.

Op de website Erfgoedpamflet staat uitgewerkt hoe erfgoed en de erfgoedsector kan bijdragen aan  zes verschillende maatschappelijke vraagstukken: woningbouw, energie, landbouw, klimaat, mobiliteit, en leefbaarheid.