27 juni 2019 | Gezocht kerkbestuurder (m/v)

Gezocht kerkbestuurder (m/v): hoe nieuwe kerkbestuurders te vinden?

27 juni 2019 | Utrecht, Nicolaïkerk

Centraal stond deze middag de veranderende rol van de kerkbestuurder: de man of de vrouw die de lijnen uitzet, de strategie en het beleid bepaalt en toezicht houdt. Het ging hierbij over veranderingen in de rol van het bestuur als geheel, bijvoorbeeld omdat de functie van het kerkgebouw verandert, maar ook over professionalisering en andere vaardigheden en kennis van bestuursleden. Besturen van kerken is complex, er worden andere eisen gesteld aan bestuursleden dan vroeger. Nieuwe kerkbestuurders vinden vraagt een andere aanpak. Zeker als je streeft naar diversiteit van disciplines en meer vrouwen in het bestuur. Hoe kun je in deze tijd van afnemend kerkbezoek, kerkenvisies, krimpscenario’s en transformaties met succes capabele jonge bestuursleden vinden?

Marc Dijkstra, ondernemer en commissaris bij verschillende non-profitinstellingen, gaf adviezen vanuit de praktijk van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen: in essentie verschillen die niet van kerkbesturen.

Jos Aarnoudse, directeur van het bureau van de VBK, inspireerde kerkbestuurders met Bijbelse verwijzingen tot een andere manier van kijken en werken.

Petra Stassen, directeur van de stichting Kerkelijk Waardebeheer, vertelde over kerkbesturen in de meer hiërarchische rooms-katholieke structuren en ging met name in op de rol van vrouwen hierin.

Organisatie: VBMK, Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) en Protestantse Gemeente Utrecht (PGU)

 

Download

 

Jos Aarnoudse (VKB) en dagvoorzitter Gerard van Hasselt (VBMK)

 

© Nicolaïkerk, Wikimedia Commons