Webinar ‘Kerkenvisies’

5 november 2020 om 14:00

Door: ErfgoedAcademie en VBMK
Donderdag 5 november 2020
14.00 – 15.30 uur
Online via Zoom
Kosten: 25 euro excl. 21% btw

Voor het behoud van kerkgebouwen is het belangrijk een visie te ontwikkelen op alle kerkgebouwen in een gemeente. Het programma Toekomst Religieus Erfgoed stelt kennis en een financiële bijdrage beschikbaar aan gemeenten voor de ontwikkeling van een dergelijke kerkenvisie. Dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren en de burgers staat hierbij centraal.

Wat is nu een dialoog? Een definitie: een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren en ruimte geven aan anderen om hun visie naar voren te brengen ligt aan de basis hiervan.

In de dialoog over de inhoud van een kerkenvisie gaat het over veel meer dan alleen over kerkgebouwen. Het gaat ook over de omgeving. En ook belangrijk om omwonenden en andere actoren te betrekken bij het gesprek. Het gaat dus én over de inhoud én over het proces om te komen tot dat goede gesprek. Welke rol vervult u in deze gesprekken? Bent u bereid om deel te nemen aan deze gesprekken, bent u bereid om te luisteren en bent u bereid tot ‘vrije gedachtenwisseling’.

Tijdens dit webinar zijn kerkeigenaren aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen bij het opstellen van een kerkenvisie. Aan bod komt: Wat is een kerkenvisie? Ervaringen van Jos Aarnoudse, directeur VKB (= Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN). Ervaringen van Sidney van den Bergh, penningmeester parochie Heilige Willibrordus te Oss

Met dit webinar krijgt u inzicht in het onderwerp kerkenvisie (wie stelt een kerkenvisie op, welke partijen zijn gesprekspartners en welke rol vervult u). U herkent de mogelijkheden/de meerwaarde van deelname aan de totstandkoming van een kerkenvisie.

Dit webinar maakt onderdeel uit van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Het wordt verzorgd door docent Jorien Kranendijk (RCE) en ‘experts’ Jos Aarnoudse (directeur VKB) en Sidney van den Bergh (penningmeester parochie Heilige Willibrordus te Oss).

Meer informatie en inschrijven