najaar 2020 | Behoud je kerkgebouw

Cursus Behoud je kerkgebouw

Nederland is rijk aan religieus erfgoed en kent een grote variëteit aan gebouwen. Van kleine dorpskerken, grote stadskerken en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om deze gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar nieuw gebruik, naast het gebruik voor de eredienst.

Doel van de cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van (monumentale) kerkgebouwen te inspireren en handvatten te geven voor meervoudig gebruik van uw kerkgebouw. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te houden, toegepast op uw eigen lokale situatie. Aan het eind van deze cursus heeft u een uitgewerkt plan, waar u in de praktijk verder mee kan.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft en overweegt de kerk multifunctioneel in te zetten.

De webinars zijn gratis en ook apart te volgen. Voor de twee praktijkbijeenkomsten betaalt u 75 euro, exclusief 21% btw (inclusief lunch op de locaties).

Let op: in verband met de corona-maatregelen worden de praktijkbijeenkomsten mogelijk verzet naar een latere datum of online gehouden. 

Programma

Webinar ‘Introductie op de cursus’
Donderdag 4 juni 2020
10.00 – 11.00 uur
Online via Zoom

Sander Ummelen (bureau Waardengedreven) is één van de experts tijdens de cursusdag. Hij heeft de afgelopen tijd veel met kerkbesturen gesproken over de betekenis van (kerk)gemeenschappen. Welke betekenis wil je hebben voor de maatschappij en welke waarden wil je uitstralen.
Lees meer

Webinar ‘Meervoudig gebruik van kerkgebouwen’
Vrijdag 2 oktober 2020
10.00 – 11.30 uur
Online via Zoom

Ron Verduijn (architect en eigenaar van buro Stiel) vertelt over de gebruiksmogelijkheden van een kerk. In hoeverre een kerkgebouw geschikt is voor nevengebruik is afhankelijk van verschillende zaken: de grootte, de indeling, de denominatie, monumentenstatus, plek in stad of dorp, enz.

Jeroen Geerdink (eigenaar Inlocus) houdt zich bezig met met het verbeteren van maatschappelijke vitaliteit en verduurzamen van lokale voorzieningen en economie. Met hem verkent u de markt: wat wil de omgeving en hoe uw kerkgebouw hiervoor ingezet worden.
Lees meer

Webinar ‘Meervoudig gebruik van uw kerkgebouw’
Dinsdag 6 oktober 2020

10.00 – 11. 30 uur
Online via Zoom

Sander van Ummelen (initiatiefnemer netwerk De Kerkvernieuwers) bespreekt met u: wat voor kerk wilt u zijn? Voor wie is de kerk, welke uitstraling heeft de kerkgemeenschap, welke rol vervult het kerkgebouw, overweegt u nevengebruik, zo ja, in welke vorm, wat past?

Piet Bouterse (scriba, Groote Kerk, Maassluis) vertelt over zijn ervaringen met nevengebruik.
Lees meer

Praktijkdag
Dinsdag 13 oktober 2020
09.00 – 16.30 uur
Geertruidskerk
Kerkstraat 1
4931 AR Geertruidenberg

Op deze praktijkdag gaat u zelf aan de slag. U maakt een begin met de verkenning van (mogelijk) meervoudig gebruik van uw eigen kerkgebouw aan de hand van de thema’s uit de webinars. U bespreekt dit vervolgens met uw eigen bestuur/commissie en/of andere belanghebbenden.

Praktijkdag
Dinsdag 1 december 2020
13.00 – 17.00 uur
Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Tijdens de terugkommiddag kunt u uw bevindingen delen. U deelt met elkaar en de experts de resultaten en bespreekt tegen welke problemen u aanloopt en wat de mogelijke oplossingen daarvoor kunnen zijn.

Meer informatie en aanmelden

Organisatie: VBMK, ErfgoedAcademie