Veiligheid | Stap 1

Stel uw eigen veiligheidsdossier samen

Elke situatie is verschillend. Voor een grote stadskerk met veel wisselende evenementen heeft u een uitgebreider veiligheidsplan nodig dan voor een weinig bezochte dorpskerk. Wat komt er in úw map?

1 – Adreslijsten

Noteer de actuele contactgegevens van:

  • medewerkers – inclusief vrijwilligers en stagiairs
  • nooddiensten: politie, ambulance, brandweer
  • huurders/gebruikers van het kerkgebouw

Natuurlijk voegt u ook de verzekeringspolissen toe.

2 – De calamiteitenkaart

Een calamiteitenkaart is een must in elk kerkgebouw. Op deze poster staat kort en duidelijk wat er moet gebeuren als zich een noodsituatie voordoet, zoals een brand. Ook alle belangrijke telefoonnummers staan erop. U hangt de poster op goed zichtbare plekken in uw kerkgebouw op. Stop ook een exemplaar in uw dossier.

3 – Veiligheid voor uw mensen: een bedrijfsnoodplan

Zodra u met werknemers of bezoekers te maken heeft, heeft u een bedrijfsnoodplan nodig. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is geregeld. Een ontruimingsplan hoort er ook bij.

4 – Veiligheid voor uw waardevolle objecten: een collectiehulpverleningsplan

Heeft u wettelijk beschermd erfgoed in huis, dan bent u verplicht een collectiehulpverleningsplan op te stellen. U doet dat altijd samen met een expert.

5 – Digitale veiligheid

Uw computer crasht, uw financiële administratie wordt gehackt, de inlog is zoek…. Bent u digitaal veilig?

6 – Crisiscommunicatie

Plotseling breekt er brand uit: wie moet u allemaal informeren? En wat zegt u?

Checklist veiligheid

Bent u niets vergeten? Breng met onze checklist alle risico’s in kaart.

Van veiligheidsplan naar veiligheidszorg

Laat uw veiligheidsplannen niet in de la liggen, maar gebruik ze en oefen ze.


Laatste check van deze pagina: 10 februari 2024