Digitale veiligheid

Dat geen enkele organisatie zonder internet kan, weet iedereen. Wel is het vaak een verrassing om te ontdekken op hoeveel manieren uw eigen organisatie met het internet verbonden is. Denk aan: inkoopaccounts, slimme energiemeters, programma’s om bestanden te delen, whatsappgroepen van medewerkers…

Wat zijn de risico’s?

Bij digitale veiligheid krijgt u met verschillende risico’s te maken:

 • technische crashes van de computer of van de programma’s
 • verlies of diefstal van het apparaat
 • phishing: oplichter ‘vissen’ naar contactgegevens, bankgegevens of inloggegevens
 • fraude door medewerkers
 • hack: het account is overgenomen en niet meer toegankelijk voor u
 • datalekken: soms komen persoonsgegevens in handen van anderen terecht (‘datalek’) of bestaat het risico daarop (‘veiligheidslek’)
 • op slot raken van het account

Check:

 • Welke online accounts zijn er allemaal? Wie beheert ze, wie beschikt over de inloggegevens?
 • Welke personen hebben verder toegang tot de accounts en documenten? Bedoeld én onbedoeld? En wie zouden zich toegang kúnnen verschaffen?
 • Vanaf welke apparaten kan worden ingelogd op de accounts? Op werk en thuis? Zijn alle apparaten voldoende beveiligd?
 • Is uw privacyreglement in orde?

Hoe verklein ik de risico’s?

 • Houd goed overzicht van alle accounts, en van de beheerders en de inloggegevens ervan
 • Hef ongebruikte accounts op
 • Zorg dat oud-medewerkers of -bestuurders niet meer op de accounts kunnen inloggen
 • Zorg voor goede virusscanners op alle apparaten waarmee kan worden ingelogd
 • Check of de aanbieder van een account gehouden is aan de Europese privacywetgeving (in het Engels: GDPR, Nederlands: AVG)
 • Houd software up to date
 • Check regelmatig de instellingen van de apparaten, de programma’s en de accounts
 • Maak digitale veiligheid onderdeel van het inwerkprogramma voor uw medewerkers en vrijwilligers
 • Neem digitale veiligheid op in uw Integraal Plan Veiligheidszorg

Tips

 

Laatste check van deze pagina: 10 oktober 2023