Hoe maak ik een collectiehulpverleningsplan?

Veel kerkbeheerders zijn schatbewaarder! Met de gewelven, muurschilderingen en kerkbanken heeft elk kerkgebouw een uniek, soms zelfs museaal interieur. En vaak zijn er ook tal van objecten in huis met grote religieuze, cultuurhistorische of financiële waarde. U wilt natuurlijk niet dat daar iets mee gebeurt. Met een collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) legt u vast hoe u schade aan uw waardevolle inboedel wilt voorkomen. Heeft u wettelijk beschermd cultureel erfgoed in uw bezit of in uw beheer, dan bent u verplicht een CHV-plan op te stellen. Is het voor u niet verplicht: laat u erdoor inspireren!

Maak uw CHV-plan met een expert

Een CHV-plan stelt u altijd samen met een expert op. De expert weet hoe u verschillende materialen moet behandelen, hoe u een object veilig kunt verplaatsen, en op welke risico’s u alert moet zijn. Ook heeft u advies nodig als u om veiligheidsredenen iets moet aanpassen aan uw kerkgebouw, zoals sprinklers, een alarminstallatie of inbraakwerend hekwerk. U krijgt dan namelijk te maken met de Omgevingswet. Vraag bij uw gemeente naar een deskundig adviseur.

Wat staat er in een CHV-plan?

Procedures bij calamiteiten: Uw waardevolle objecten kunnen met verschillende bedreigingen te maken krijgen, zoals brand, wateroverlast of ongedierte. Het CHV-plan geeft voor elk type calamiteit een draaiboek.

Evacuatieplan: Het is goed mogelijk dat uw objecten snel elders moeten worden ondergebracht. Waar kunt u de objecten naartoe brengen, en hoe komen ze daar? Dat komt in het evacuatieplan.

Collectiehulpverleners: Precies weten wat je wel en niet moet doen met de objecten, vraagt veel deskundigheid. U wijst daarom een Collectiehulpverlener aan (CHV’er). De CHV’er moet dan wel voldoende training hebben gehad, en over voldoende uitrusting kunnen beschikken. U kunt er ook een gespecialiseerd bedrijf voor inhuren.

Toch schade?

Is uw cultureel erfgoed toch getroffen door een calamiteit? Meld het bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De RCE houdt incidenten bij en helpt bij het herstellen van de schade.

Tips

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021