Checklist veiligheid

Veiligheid in en om uw kerkgebouw: heeft u overal aan gedacht? Check het met deze checklist!

In en om het kerkgebouw

 • het kerkgebouw
 • de monumentale status van het kerkgebouw
 • de directe fysieke omgeving van het kerkgebouw (tuin, kerkhof)
 • de natuurlijke omgeving van het kerkgebouw (planten, dieren, ecosysteem)
 • het interieur
 • waardevolle voorwerpen, kunstwerken
 • roerend religieus erfgoed
 • belangrijke documenten en (digitale) archieven
 • uw medewerkers (werknemers, vrijwilligers, stagiairs)
 • huurders en gebruikers van het kerkgebouw
 • publiek en bezoekers
 • omwonenden
 • …..

Risico’s

 • calamiteiten: brand, wateroverlast, …
 • dagelijkse processen: slijtage, veroudering, …
 • natuurgeweld: aardbevingen, overstromingen, …
 • menselijke fouten: misverstanden, ondeskundig handelen, …
 • technisch falen van apparatuur
 • criminaliteit: fraude, diefstal, …
 • ongedierte, onkruid

Actoren

Welke (groepen) mensen spelen een rol bij veiligheidszorg?

 • als veroorzakers
 • als mogelijke slachtoffers
 • als helpers
 • als functionarissen

Tips

Snel checken welke risico’s uw kerkgebouw loopt? Dat kan online met de Kerken-risicocheck van Donatus en de VBMK. De check is anoniem.

Nog meer checklists nodig?

Laatste check van deze pagina: 10 februari 2024