Crisiscommunicatie

Elke kerkbeheerder kan te maken krijgen met een noodsituatie waarover hij/zij direct verschillende mensen en instanties moet informeren. Denk aan brand, inbraak of een (dreigende) aanslag. Rampen zijn onvoorzien, maar sommige zaken kunt u wél van tevoren bedenken. Leg ze vast in een protocol voor crisiscommunicatie. Laat het protocol aansluiten op uw Integraal Plan Veiligheidszorg.

Crisiscommunicatie draait om informatie. Pas achteraf werkt u aan het herstellen van het vertrouwen in uw organisatie.