Hoe maak ik een bedrijfsnoodplan?

Zodra u met medewerkers of kerkbezoekers te maken heeft, heeft u een bedrijfsnoodplan nodig. Daarin staat alles wat van belang is voor hun veiligheid. Hier leest u wat u allemaal moet regelen.

1 – Risico-inventarisatie en -evaluatie: RI&E

Heeft u ‘personeel’, dat wil zeggen: medewerkers waarover u gezag voert, dus inclusief vrijwilligers en stagiaires? Dan bent u verplicht te inventariseren welke risico’s zij bij hun werk kunnen lopen.

2 – Preventiemedewerker

Elke organisatie moet een preventiemedewerker aanwijzen. De preventiemedewerker helpt calamiteiten te voorkomen. In een kleine organisatie kunt u uzelf aanwijzen.

3 – Bedrijfshulpverleningsplan

Elke organisatie moet regelen dat de medewerkers en bezoekers van het kerkgebouw snel en goed worden geholpen bij een noodsituatie. Hóé u dat regelt, kunt u zelf bepalen. U noteert het in een bedrijfshulpverleningsplan. Vaak wijzen organisaties een bedrijfshulpverlener (BHV’er) aan: een medewerker die is opgeleid om de medewerkers en bezoekers van uw kerkgebouw bij te staan bij gevaarlijke situaties. De BHV’er helpt om noodsituaties op te lossen en om de schade te verkleinen. Een BHV’er moet dan wel voldoende training hebben gehad, en over voldoende uitrusting kunnen beschikken. Let op: als uw kerkgebouw open is, moet er altijd een BHV’er aanwezig zijn!

4 – Ontruimingsplan

Heeft u een brandmeldinstallatie in uw kerkgebouw, dan hoort daar een ontruimingsplan bij.

5 – Sociale veiligheid

‘Grensoverschrijdend gedrag’ is veel in het nieuws. Eigenlijk gaat het om allerlei vormen van agressie. Niet alleen fysiek, maar ook pesten, intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, of bijvoorbeeld inbreuk maken op iemands privacy. Hoe kunt u het voorkomen? En wat doet u als het mis gaat?

Wat is de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de mensen in uw organisatie. Alle organisaties waar arbeid wordt verricht, dus ook stichtingen en verenigingen, moeten aan de eisen van de Arbowet voldoen. Als kerkbeheerder heeft u niet alleen te maken met uw werknemers en vrijwilligers, maar ook met de bezoekers van uw kerkgebouw. Hoe houdt u iedereen veilig in een noodsituatie?

Laatste check van deze pagina: 10 februari 2024