Erfgoed en monumenten

Kerkgebouwen hebben vaak zo’n bijzondere waarde, dat we willen voorkomen dat ze worden verwaarloosd, of zomaar kunnen worden verbouwd of gesloopt. Ze krijgen dan wettelijke bescherming met een officiële monumentale status.

Welke verschillende soorten monumenten zijn er allemaal? 

 • Rijksmonumenten
 • Provinciale monumenten
 • Gemeentelijke monumenten
 • Beeldbepalende panden
 • Beschermde dorps- of stadsgezichten
 • Roerend cultureel erfgoed

Wat regelt de Erfgoedwet? En de Omgevingswet?

Zorgen voor erfgoed: wie doet wat?

 • Ministerie van OCW
 • De RCE
 • De Inspectie
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Kerken
 • Organisaties en netwerken

Wat is ‘religieus erfgoed’?

Wat is er allemaal aan erfgoed te vinden in en rond mijn kerkgebouw?

Wat is ‘Toekomst Religieus Erfgoed’?