Erfgoed in en om het kerkgebouw

In en om uw kerkgebouw is heel veel erfgoed te vinden: het kerkhof, de luidklokken, de jaarlijkse processie… Waar kunt u terecht met vragen?

Over archeologisch erfgoed:

Over funerair erfgoed (kerkhoven, grafmonumenten):

Over groen erfgoed (tuinen, begraafplaatsen, bomen):

Over immaterieel erfgoed (festiviteiten, rituelen):

Over interieurs:

Over klinkend erfgoed (luidklokken, kerkorgels, carillons):

Over wederopbouwmonumenten (monumenten gebouwd in de periode 1940-1965):

Over werelderfgoed:

Nederland kent 10 locaties die door UNESCO zijn aangewezen als Werelderfgoedsite: locaties die van unieke en universele waarde zijn voor de mensheid. Daaronder bevinden zich geen Nederlandse kerkgebouwen.

 

Laatste check van deze pagina: 1 mei 2023