Erfgoed in en om het kerkgebouw

In en om uw kerkgebouw is heel veel erfgoed te vinden: het kerkhof, de luidklokken, de kerkvloer, de jaarlijkse processie… Waar kunt u terecht met vragen?

Archeologisch erfgoed

Bedevaartplaatsen in Nederland

Funerair erfgoed: kerkhoven, grafmonumenten

Glas-in-lood

Groen erfgoed: tuinen, begraafplaatsen, bomen

Immaterieel erfgoed: festiviteiten, rituelen, processies

Interieurs

Kerkkappen

Kerktorens

Klinkend erfgoed: luidklokken, kerkorgels, carillons

Preekstoelen

Torenuurwerken

Vloeren in kerkgebouwen

Wederopbouwmonumenten: monumenten gebouwd in de periode 1940-1965

Werelderfgoed

Nederland kent 10 locaties die door UNESCO zijn aangewezen als Werelderfgoedsite: locaties die van unieke en universele waarde zijn voor de mensheid. Daaronder bevinden zich geen Nederlandse kerkgebouwen.

Windvanen

 

Laatste check van deze pagina: 1 mei 2023