Wat is ‘Toekomst Religieus Erfgoed’?

In het najaar van 2018 tekenden acht landelijke partners De Nationale Kerkenaanpak: een breed, nationaal programma voor een duurzaam toekomstperspectief voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Gezamenlijk zetten zij zich in voor vijf thema’s: Kennisdeling, Kerkenvisies, Duurzaamheid, Toegankelijkheid en Draagvlak. Het programma kreeg vorm in het Platform Toekomst Religieus Erfgoed (TRE) en liep in 2021 af. De vraagstukken rond religieus erfgoed zijn echter nog steeds dringend. Daarom blijven de TRE-partners samenwerken.

TRE-samenwerkingspartners

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2023