Wat regelt de Erfgoedwet? En de Omgevingswet?

Alles wat met ons cultureel erfgoed te maken heeft, wordt geregeld met de Erfgoedwet en de Omgevingswet. De Erfgoedwet is sinds 1 juli 2016 van kracht en kwam in de plaats van de vroegere Monumentenwet. De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 in werking treden.

Erfgoedwet

De Erfgoedwet heeft betrekking op: musea, monumenten en archeologie.
De wet regelt onder andere: het aanwijzen van rijksmonumenten, het toezicht houden op monumenten, en het beschermen van cultuurgoederen, verzamelingen en ensembles.

De Omgevingswet

De Omgevingswet heeft betrekking op: alles in het landschap, zoals natuur, water, infrastructuur en wonen. Cultureel erfgoed krijgt bij al deze thema’s speciale aandacht.
De wet regelt onder andere: het aanwijze van provinciale en gemeentelijke monumenten, en van beschermde stads- en dorpsgezichten, omgevingsvisies, monumentencommissies, en de instandhoudingsplicht.

 

Laatste check van deze pagina: 1 december 2023