VBMK voor ledenvergadering te gast bij jubilerend SOGK

30-04-2019 | Op donderdag 25 april was de VBMK voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) te gast bij de Stichting Oude Groninger Kerken, die dit jaar het 50-jarig bestaan viert. Voorafgaand aan de vergadering gaf Jur Bekooy, bouwkundige bij de SOGK, een boeiende en leerzame voordracht. Thema was de veranderde visie op kerkrestauraties door de tijd heen, geïllustreerd met sprekende voorbeelden uit de praktijk. Zo verschoof de ambitie van ‘reconstructie’ in de jaren ’50 naar ‘conservering’ in de jaren ’70. Tegenwoordig is sprake van een mengvorm. Parallel daaraan veranderde het antwoord op de vraag wie het bij restauraties voor het zeggen heeft: de architect, de eigenaar, de overheid, de gemeenschap?

Enkele van de uitgelichte kerken zijn binnenkort nog beter te bezichtigen: vanaf 10 mei stelt de SOGK 50 kerken uit haar bestand permanent open voor bezoekers. Een van die kerken is de synagoge aan de Folkingestraat, waaraan de ALV-deelnemers onder leiding van de heer Bekooy een bezoek brachten.

De ledenvergadering werd geopend door voorzitter Michiel Zonnevylle met een korte terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019. Belangrijkste moment van het vorige jaar was de ondertekening van de Nationale Kerkenaanpak door minister van OCW Ingrid van Engelshoven en de samenwerkingspartners op 10 november in de Stevenskerk in Nijmegen. Dit programma biedt handvatten voor een duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen, uitgewerkt in vijf actielijnen: Kerkenvisies, Kennis, Duurzaamheid, Toegankelijkheid en Draagvlak. De VBMK was als een van de partners nauw betrokken bij de totstandkoming van de Kerkenaanpak, en draagt dit jaar bij aan de concrete uitwerking ervan.

Verder staan er in 2019 diverse bijeenkomsten op de agenda: in samenwerking met de ErfgoedAcademie zal de VBMK ede cursusdag ‘Behoud je Kerkgebouw’ organiseren. De VBMK-Regiobijeenkomst wordt op 27 juni gehouden in Utrecht.

Frank Migchielsen trad als algemeen lid toe tot het bestuur van de VBMK. De heer Michielsen is sinds twintig jaar directeur van de Stichting Sint-Laurenskerk Rotterdam en brengt zijn ruime ervaring met exploitatie mee: de Stichting organiseert een brede waaier aan maatschappelijke en culturele activiteiten om de monumentale Laurenskerk levend te kunnen houden en geldt op dat vlak als landelijk voorbeeld.

Marc de Beyer en Peter Stutvoet traden tussentijds af als bestuurslid, met dank voor hun inzet. Michiel Zonnevylle en Gerard van Hasselt traden periodiek af en werden beiden herkozen, respectievelijk als voorzitter en lid van het bestuur.

Voor de bureauwerkzaamheden neemt Anneloes van Kuijk de taken over van Theo van Oeffelt.

Het gesprek tussen de deelnemers aan de vergadering spitste zich toe op de Kerkenvisies: hoe zorg je ervoor dat een Kerkenvisie geen papieren document wordt maar tot actie leidt? Hoe zorg je voor politiek draagvlak? Hoe verhoudt het langetermijn-perspectief waar een Kerkenvisie om vraagt, zich met de korte termijnbelangen van (lokale) bestuurders en politici? Is er voldoende aandacht voor de verschillen tussen kleine gemeenten en grote steden? Hoe betrek je kerken die liever geen open kaart spelen over hun financiële of bouwkundige staat?

De ALV werd afgesloten met een netwerkborrel.

Vind hier de agenda en de bijlagen