Aftrap nationale kerkenaanpak

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven ondertekende zaterdag 10 november 2018 in de Stevenskerk te Nijmegen de samenwerkingsafspraken voor de nationale kerkenaanpak met provincies, gemeenten, monumentenfinanciers, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. De samenwerkingspartners ondernemen de komende jaren diverse acties waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt.

Het doel van de samenwerking is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Om dat perspectief voor die historische kerken te ontwikkelen, is het van belang om alle kerken, monumentaal en niet-monumentaal, in samenhang te bezien. 

Namens de VBMK, die als lid van de projectgroep het voorstel heeft medevoorbereid, ondertekende voorzitter Michiel Zonnevylle de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Ondertekenaars in alfabetische volgorde:

  • John Bakker, econoom bisdom Rotterdam, voorzitter Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en voorzitter commissie kerkelijke gebouwen
  • Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en vice-voorzitter van de VNG namens de gemeenten
  • Peter Doolaard, bestuurslid Erfgoedvereniging Heemschut
  • Kees-Jan Doskers, directeur het Nationaal Restauratiefonds
  • Ingrid van Engelshoven, Ministerie OCW
  • Josan Meijers, gedeputeerde Gelderland, voorzitter IPO-cultuur namens de provincies
  • Marieke van Schijndel, directeur Museum Catharijneconvent
  • Michiel Zonnevylle, voorzitter bestuur VBMK