Regiobijeenkomst VBMK in Utrecht

27 juni 2019 om 13:30

Gezocht kerkbestuurder M/V, hoe nieuwe kerkbestuurders te vinden?

Door: VBMK | VKB | PGU
27 juni 2019

13.30 – 17.30 uur
Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 8
3512 XC Utrecht

Op 27 juni as organiseert de VBMK samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) haar eerste regiobijeenkomst van 2019. Deze wordt gehouden in de sfeervolle Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC Utrecht vanaf 13.30 uur met als thema Gezocht Kerkbestuurder (M/V).
Centraal staat deze middag de veranderende rol van de kerkbestuurder, de man of de vrouw die de lijnen uitzet, de strategie en het beleid bepaalt en toezicht houdt. Het gaat hierbij over veranderingen in de rol van het bestuur als geheel bijvoorbeeld omdat de functie van het kerkgebouw verandert, maar ook over professionalisering en andere vaardigheden en kennis van bestuursleden. Besturen van kerken is complex, er worden andere eisen gesteld aan bestuursleden dan vroeger. Nieuwe kerkbestuurders vinden vraagt een andere aanpak. Zeker als je streeft naar diversiteit van disciplines en meer vrouwen in het bestuur. Hoe kun je in deze tijd van afnemend kerkbezoek, kerkenvisies, krimpscenario’s en transformaties met succes capabele jonge bestuursleden vinden?

Drie ter zake kundige sprekers vertellen ieder vanuit hun eigen invalshoek hun verhaal.

We beginnen bij de toekomstige kerkbestuurder. Wat zal hij/zij moeten kunnen? Hoe gaat zo iemand onbezoldigd en met niet veel tijd functioneren? Wij hebben daartoe de vergelijking gezocht buiten de kerkelijke sector met name bij (welzijns) instellingen in de non-profit sector.

Marc Dijkstra, ondernemer en commissaris bij verschillende non-profit instellingen zal ons inzicht kunnen geven in de dilemma’s bij het besturen op afstand, de uitdagingen in de toekomst en hij zal suggesties geven.

In protestantse termen vertaald gaat het op 27 juni vooral over de dilemma’s bij het werven van nieuwe kerkrentmeesters. Jos Aarnoudse, directeur van het bureau van de VKB heeft daar bij uitstek ervaring mee landelijk maar ook plaatselijk in Dordrecht.

Petra Stassen, directeur van de stichting Kerkelijk Waardebeheer hebben wij bereid gevonden het verhaal vanuit rooms katholieke optiek te belichten. Meer vrouwen in het kerkbestuur is ook in katholieke kringen een issue. Dit zal in haar verhaal zeker de aandacht krijgen.

Na de inleidingen is tijd ingeruimd voor gesprek en discussie.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis en staat open voor alle belangstellenden.
Aanmelden op info@vbmk.nl voor 22 juni 2019.

PROGRAMMA

13.30 – 14.00 uur: Inloop koffie/thee
14.00 – 14.05 uur: Welkom namens de Nicolaïkerk
14.05 – 14.25 uur: Marc Dijkstra, het verhaal van een moderne commissaris/toezichthouder in de non-profit sector
14.25 – 14.45 uur: Jos Aarnoudse, directeur bureau VKB, het verhaal gezien vanuit de Protestantse kerken
14.45 – 15.00 uur: Lessons learned
15.00 – 15.30 uur: Theepauze
15.30 – 15.50 uur: Petra Stassen, directeur stichting Kerkelijk Waardebeheer, het verhaal gezien vanuit de Rooms-Katholieke Kerk
15.50 – 16.15 uur: Lessons learned; vragen en discussie
16.15 – 17.00 uur: Netwerkborrel