Algemene Ledenvergadering VBMK 2019 op 25 april in Groningen

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) nodigt alle leden en begunstigers uit voor de Algemene Ledenvergadering 2019. Deze vindt plaats op donderdag 25 april as tussen 12.00 en 17.00 uur in Groningen. We zijn die middag te gast bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De SOGK bestaat dit jaar 50 jaar en dat wordt feestelijk gevierd.  

We starten de middag met een lunch. Daarna volgen een lezing over 50 jaar Groninger Kerken, een rondleiding en de ALV. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Deze middag is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met uw collega kerkbeheerders.

Hieronder vindt u het programma voor deze middag, en de agenda voor de ALV met bijbehorende stukken. 

Aanmelden: voor 19 april op info@vbmk.nl onder vermelding van uw naam en organisatie/bedrijf. Vermeld ook graag of u slechts wilt deelnemen aan de ALV of het gehele programma wilt volgen, inclusief lunch en borrel.

ALV 2019

25 april 2019
12.00 – 17.00 uur
Bureau Stichting Oude Groninger Kerken en VBMK
Remonstrantse Kerk
Coehoornsingel 14

9711 BS Groningen

Programma
12.00 -13.00 uur: inloop en ‘lopende’ lunch
13.00 -15.00 uur: lezing ‘Restaureren, er valt heel wat te kiezen – Jur Bekooy (bouwkundige SOGK) en rondleiding
15.00 -16.00 uur: ALV
16.00 -17.00 uur: borrel

Downloads