Corona-routekaart voor kerken

26-03-2021, CIO | Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Dit gebeurde nadat minister Grapperhaus aan het begin van de vergadering de aanwezigen...

Meer informatie

SIM evaluatie in vogelvlucht

25-03-2021 | Onlangs werd de Evaluatie Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM), dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd opgesteld, gepresenteerd. Centrale vragen waren of met de SIM bereikt wordt waarvoor die is opgezet en hoe de werking in de praktijk is bij de monumentenorganisaties.  De Federatie Instandhouding...

Meer informatie

FIM doet aanbevelingen voor regeringsbeleid op erfgoed

15-03-2021, FIM | De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) geeft in het manifest ‘Erfgoed bouwt aan de toekomst’ 10 concrete aanbevelingen voor nieuw regeringsbeleid. Het publiek-private draagvlak voor monumenten is groot. Die basisstructuur moet behouden blijven en vraagt om continuïteit en lange termijn-denken. Dat kan volgens betrokken instanties het beste door de...

Meer informatie

Week van het Duurzaam Erfgoed 19 t/m 22 april

15-03-2021, NRE | Nederland staat voor de grote opgave om het CO2-gebruik drastisch te reduceren. De monumentensector levert hier met een ambitieuze ‘routekaart’ een bijdrage aan. Met de Week van het Duurzaam Erfgoed wil de sector laten zien dat het mogelijk is om gezamenlijk deze doelstelling te behalen. De Week wordt georganiseerd...

Meer informatie

Heemschut: wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over erfgoed?

15-03-2021, Heemschut | Erfgoedvereniging Heemschut neemt de verkiezingsprogramma’s door om uit te zoeken wat de partijen daarin over erfgoed schrijven. Christelijk Beschouwend kan worden gezegd dat de christelijke partijen in hun verkiezingsprogramma’s de meeste ruimte opnemen voor erfgoed. Te beginnen met het CDA. Die pleit voor meer capaciteit voor de controlerende...

Meer informatie

Prijsvraag verduurzaming monumentale kerkgebouwen

13-03-2021, Architectuur Lokaal | ‘Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken’. Dat is de titel van de prijsvraag, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Teams van professionals worden uitgedaagd om te ontwerpen aan nog niet bestaande oplossingen die bijdragen...

Meer informatie