Met erfgoedprofessionals in de taxi

25-07-2020 | In de serie ‘In de taxi met…’ houdt het Nationaal Restauratiefonds interviews met erfgoedprofessionals over herbestemming. De filmpjes zijn te bekijken op Youtube. Zo komen onder andere aan het woord: Rene Hanssen, directeur ErfgoedLab Brabant, Karianne Vandenbroucke, restauratiearchitect Rijnboutt en Michiel van der Burght van Stadsherstel Amsterdam. NRF op Youtube

Meer informatie

Kerkenvisies in het nieuws

25-07-2020 | In het najaar van 2018 is in de Stevenskerk in Nijmegen door minister Engelshoven van OCW een breed samenwerkingsprogramma bekrachtigd: de Nationale Kerkenaanpak. Belangrijk onderdeel daarvan is de Kerkenvisie: een strategisch plan voor alle kerkgebouwen op lokaal niveau, zowel de monumentale als de niet-monumentale. Het ministerie stelde 9,5 miljoen euro...

Meer informatie

Nieuwe composities voor samenzang in de kerk

22-07-2020 | Samenzang in kerkvieringen is onder voorwaarden weer mogelijk. Het inspireerde kerkmusici tot nieuwe composities, die passen bij de beperkingen van de corona-maatregelen. Tekstdichter Martin de Geus en componist Dirk Zwart schreven voor de PKN een ‘Loflied op de samenzang. Het lied mag vrij worden gebruikt. ‘Loflied op de...

Meer informatie

Praktische communicatietrainingen bij Erfgoed Zeeland

22-07-2020 | Erfgoed Zeeland organiseert in de zomer- en herfstmaanden een serie inleidende communicatietrainingen voor medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij tentoonstellingen en musea. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: social media, rondleidingen verzorgen, PR-teksten schrijven en gastvrijheid. Meer informatie

Meer informatie

Subsidie voor rijksmonumenten in Friesland

22-07-2020, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân | De provincie Fryslân stelt in 2020 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor: restauratie van rijksmonumenten, herbestemming van rijksmonumenten, onderhoud van rijksmonumentale molens, restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en plankosten. Dit is geregeld in de Subsidieregeling Monumenten Fryslân. De regeling wordt opengesteld voor aanvragen...

Meer informatie

Grote betrokkenheid lokale erfgoedorganisaties bij kerkenvisies

20-07-2020, TRE | Dertig procent van de vrijwilligers binnen lokale erfgoedorganisaties is betrokken bij een kerkenvisietraject in de eigen gemeente, 70% is nog onbekend met de kerkenvisie, maar van dat percentage wil bijna 63% graag meer weten van wat een kerkenvisie behelst. Dat blijkt uit een landelijke enquête van Erfgoedvereniging Heemschut...

Meer informatie