Terugblik Informatieavond verduurzaming historische kerkgebouwen

2027-03-2024 | Op 14 maart hield Erfgoedhuis Zuid-Holland samen met de VBMK een informatieavond over het verduurzamen van kerkgebouwen. Onder voorzitterschap van Frank Migchielsen (VBMK) gingen verschillende sprekers in op de mogelijkheden. Het publiek was te gast in de Bethelkerk in Vlaardingen: een gebouw uit 1938 dat door de gemeenschap...

Meer informatie

FIM lid van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

13-03-2024, FIM | Per 1 maart is de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) lid van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). In het OFL ontmoeten rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties elkaar voor overleg en samenwerking over de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. De VBMK heeft een bestuurszetel...

Meer informatie

Wint uw kerkgebouw de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2024?

12-03-2024 | Voor het derde opeenvolgende jaar gaat in 2024 de Erfgoed Duur­zaam­heids­prijs uitgereikt worden. De inzend­termijn is vanaf 12 maart tot en met 12 mei a.s. Het verduurzamen van monumenten is echt anders en complexer is dan het verduurzamen van nieuwere woningen. De organi­satoren willen monument­eigenaren ook dit jaar...

Meer informatie

Restauratiefonds zoekt nieuw lid Raad van Toezicht

07-03-2024, Restauratiefonds | Het Restauratiefonds kent een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit 5 leden. Wegens het verlopen van de 2e zittingstermijn van een lid van de RvT met de portefeuille Auditcommissie zoekt het Restauratiefonds vervanging. Heeft u ruime ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportages, en wilt u zich...

Meer informatie

Start programma Erfgoed & Overheid

07-03-2024, RCE | De uitvoering van erfgoedtaken in de fysieke leefomgeving staat bij gemeenten en provincies onder druk. Daarom start het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het programma Erfgoed & Overheid. De Rijksdienst voor...

Meer informatie

Restauratiesubsidie Noord-Holland vooral naar religieus erfgoed

04-03-2024, Provincie NH | De provincie Noord-Holland heeft bijna € 5,5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. De 53 monumenten die subsidie ontvangen vallen voornamelijk onder religieus erfgoed. Dit jaar draagt de provincie bij aan het restaureren van het orgel van de Hervormde gemeente Bennebroek en die...

Meer informatie