Inmiddels 59 gemeenten actief met een Kerkenvisie

03-10-2019 | Nog eens 33 gemeenten ontvangen een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie. De bijdragen werden tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt in de ‘septembercirculaire Gemeentefonds’. Opgeteld bij de vijftien gemeenten uit de eerste tranche (meicirculaire 2019) hebben nu in totaal 48 gemeenten...

Meer informatie

Herbestemmingssubsidie: aanvragen voor 30 november!

02-10-2019 | Eigenaren van moeilijk her te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen nu digitaal een aanvraag indienen voor de herbestemmingssubsidie. De subsidieregeling bevordert duurzaam gebruik van onder andere kerken, industriegebouwen, scholen en kloosters. Met de subsidie voor herbestemming wil de rijksoverheid voorkomen dat panden die zich...

Meer informatie

Kerncollectie Bijbels Museum naar Rijksmusea

27-09-2019 | Het Bijbels Museum, gevestigd in het Cromhouthuis aan de Herengracht in Amsterdam, focust vanaf 2020 volledig op de succesvolle nieuwe koers om reizende tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s te organiseren buiten de klassieke opzet van het museum. Voor het realiseren van deze nieuwe koers – mede het gevolg van...

Meer informatie

Video’s over verduurzaming van monumenten

27-09-2019 | Bij eigenaren van monumenten die hun historische gebouw willen verduurzamen leven vaak veel vragen. Denk aan: Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn er? En: Kan ik mijn historische woning net zo goed isoleren als een nieuwe woning? Een nieuwe videoserie van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en de Rijksdienst voor...

Meer informatie

Nederlandse Unesco Commissie adviseert over blauwwit monumentenschildje

24-09-2019 |In Nederland dragen waarschijnlijk zo’n 3000 gebouwen een blauwwit schildje op de gevel. Een teken dat deze panden een monumentale status hebben of een bijzondere collectie herbergen. Een gedegen overzicht waar ze precies hangen – en waar niet, maar dat wel zou moeten –  is er echter niet. De...

Meer informatie

Maranathakerk Deventer aangewezen als gemeentelijk monument

14-09-2019 | Deventer heeft op verzoek van De Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap vier markante gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Opvallend daarbij is de honorering van de Maranathakerk met de monumentenstatus. Het pand van de Molukse gemeenschap in de stad, stamt uit 1992 en behoort daarmee samen met het Van Schijndelhuis...

Meer informatie