Noord-Hollands Fonds voor Monumenten open voor aanvragen vanaf 2 april

05-04-2024, NRF | Per 2 april is het Noord-Hollands fonds voor Monumenten aangepast en kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. De maximale hoofdsom is voor alle aanvragen aangepast naar 350.000 euro. Daarnaast stelt de provincie minimaal eens per jaar vast wat het budget is van dat jaar en wanneer de regeling opengesteld is. Voor 2024 is deze indieningsperiode tussen 2 april 2024 en 1 november 2024. Wilt u weten of er budget beschikbaar is, neem dan contact op met de provincie.

Sinds 2011 werken de provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds samen middels het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten. Veel eigenaren kregen ondersteuning met een laagrentende lening voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun monumentale pand. Het minimale leningsbedrag van de Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 350.000 euro.

Bron: Nationaal Restauratie Fonds

Meer informatie over het Noord-Holland Fonds voor Monumenten