Restauratiesubsidie Noord-Holland vooral naar religieus erfgoed

04-03-2024, Provincie NH | De provincie Noord-Holland heeft bijna € 5,5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. De 53 monumenten die subsidie ontvangen vallen voornamelijk onder religieus erfgoed. Dit jaar draagt de provincie bij aan het restaureren van het orgel van de Hervormde gemeente Bennebroek en die van de Hervormde gemeente ‘s-Graveland. Er zijn ook aanvragen voor de restauratie van kerken gehonoreerd, onder andere de Grote Kerk Alkmaar, de Sint-Odulphuskerk in Assendelft en de Evangelisch Lutherse Kerk in Amsterdam.

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig is.

Bron en verder lezen: Provincie Noord-Holland