Op zoek naar nieuw gebruik: hoe breng ik mijn startsituatie in kaart?

Bent u benieuwd wat er allemaal nog méér mogelijk is met uw kerkgebouw? Een overzicht van uw huidige situatie is een goed startpunt. U hoeft de checklist hieronder niet uitputtend in te vullen om toch een aardig beeld te krijgen. Zo komt u sneller goede aanknopingspunten op het spoor én kunt u beter inschatten op welke knelpunten een mooi idee zal stuiten. Bovendien neemt u een (duur) adviesbureau een hoop werk uit handen.

Neem de checklist samen met uw medewerkers door en maak er een leuke activiteit van. Schakel vrijwilligers in, of maak gebruik van crowd sourcing.

Kijk met een open blik. Spreek nu nog geen oordeel of verwachting uit. Zeg niet: “Over drie jaar zal er geen kerkbezoek meer zijn”, maar: “In de afgelopen vijf jaar is het kerkbezoek gehalveerd”. Wie weet wat de toekomst brengt!

Gebruik goede informatiebronnen en zoek naar onderbouwingen. Klagen omwonenden over toegenomen criminaliteit rond het kerkgebouw? Vergelijk dan met de cijfers van de politie.

Kijk ook bij: 

Over welke middelen beschikt u momenteel?

Het terrein

 • Hoe groot is het gehele terrein?
 • Wat is erop te vinden? Bijgebouwen, kerkhof, tuin…
 • Hoe is de afscherming van het terrein?
 • ….

Kerkgebouw

 • Wie is eigenaar? Wie is beheerder?
 • Welke partijen hebben formeel zeggenschap over het kerkgebouw en over wat erbij hoort?
 • Heeft het kerkgebouw een monumentale status? Op basis waarvan?
 • Welke denominaties hebben hun stempel gedrukt op het kerkgebouw?
 • Aan welke heilige is het kerkgebouw gewijd?
 • Speelde het kerkgebouw een rol in historische gebeurtenissen?
 • Wie waren de architect, bouwmeester, glazenier, orgelbouwer…?
 • Zijn er grote restauraties geweest? Wanneer en waarvan?
 • Wat is op dit moment de staat van het onderhoud? Welk onderhoud staat gepland?
 • Hoeveel zitplaatsen telt de kerkruimte?

Voorzieningen en infrastructuur

 • Welke sanitaire voorzieningen zijn er?
 • Hoe is de elektriciteit?
 • Hoe is de verwarming?
 • Hoe is de riolering?
 • Hoe is de watervoorziening?
 • Hoe is de akoestiek?
 • Is er een audiovisuele installatie?
 • Is het gebouw toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking?
 • Voldoet het kerkgebouw aan alle veiligheidsvoorschriften? Denk ook aan: nooduitgang, brandblussers, camera…

Nevenruimten

 • Welke nevenruimten zijn er? Bijvoorbeeld: keuken, pantry, kantoor, garderobe, opslagruimte…
 • In welke staat zijn ze?
 • Hoe zijn hier de voorzieningen?

Interieur en inboedel

 • Wat behoort tot het interieur? In welke staat is het?
 • Staan de kerkbanken los of vast?
 • Is er een podium, of ruimte ervoor?
 • Wat behoort tot de inboedel? Is er roerend cultureel erfgoed, bijzondere kunstwerken?
 • Is er een kerkorgel? Een vleugel?
 • Zijn er bijzondere glas-in-loodramen?

Bijgebouwen en grond

 • Hoe is de staat van de bijgebouwen?
 • Hoe zijn de voorzieningen en de infrastructuur van de bijgebouwen?
 • Wat bevindt zich nog meer op het terrein: kerkhof, groen erfgoed, tuin, …

Organisatie

 • Is uw organisatie een rechtspersoon?
 • Hoeveel medewerkers zijn eraan verbonden? Betaald en onbetaald, aantal fte …
 • Welke afdelingen zijn er: secretariaat, administratie, personeelszaken, marketing …
 • Hoe is het bestuur georganiseerd? Is er een directie?
 • Hoe zit het met de interne betrokkenheid, capaciteit, professionaliteit?
 • Is er kantoorruimte? Hoe zijn de kantoorvoorzieningen?
 • Wat is het huidige beleidsplan?

Gebruikers

 • Welke huurders en vaste gebruikers zijn er voor het kerkgebouw?
 • Welke huurders en vaste gebruikers zijn er voor de bijgebouwen?
 • Hoe vaak wordt de kerk gebruikt voor religieuze vieringen? Door welke groepen?
 • Worden er ook incidenteel andere activiteiten gehouden? Bijv: concerten, exposities, rondleidingen, vergaderingen, recepties…

Communicatie

 • Welke communicatiemiddelen gebruikt u?
 • Hoe ziet uw huidige publiek eruit: de bezoeker van evenementen, bezoekers website, ledenbestand, donateurs, volgers van sociale media-platfoms, …
 • Wat zijn de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken?

Stakeholders

 • Welke externe partijen zijn bij uw kerkgebouw betrokken? Denk aan: omwonenden, de gemeente, historische verenigingen, erfgoedinstellingen…

Financiën

 • Welke vaste lasten heeft u: verzekeringen, onderhoud, gas/elektra/water, internet, belastingen, personeel…
 • Wat zijn de overige kosten: toeleveranciers, freelancers, lidmaatschappen…
 • Welke bronnen van inkomsten heeft u: verhuur, donaties, subsidies, abonnementen, horeca…
 • Welke kosten voor onderhoud en restauratie staan op uw lijst?
 • Wat is de marktwaarde van uw kerkgebouw bij verkoop?

Hoe ziet uw maatschappelijke context eruit?

Welke externe situaties en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op uw kerkgebouw en uw organisatie?

 • Wat zegt het bestemmingsplan voor uw wijk?
 • Hoe kunt u uw wijk, dorp/stad, regio karakteriseren?
 • Wat zijn de toeristische trekpleisters in de omgeving? Zijn er wandel- of fietsroutes die langs het kerkgebouw voeren?
 • Welke terugkerende evenementen worden plaatselijk georganiseerd: markt, kermis, festivals…
 • Is er horeca in de buurt?
 • Hoe goed is het kerkgebouw bereikbaar met het openbaar vervoer?
 • Welke parkeergelegenheid is er?
 • Hoe is de ophaal van vuilnis geregeld?
 • Welke beleidsplannen op lokaal, regionaal en nationaal niveau raken uw kerkgebouw?
 • Hoe sterk is de lokale/regionale politiek betrokken bij uw kerkgebouw of organisatie?
 • Wat is de profilering van andere kerkgebouwen in de buurt? Welke activiteiten organiseren zij?

 

Laatste check van deze pagina: 1 april 2024