Inventariseren en registreren van erfgoed

Weet wat u in huis heeft

Inventariseren en registreren van erfgoed is van groot belang. Inventariseer:

  • Welke objecten zich in en om uw kerkgebouw bevinden
  • Waar ze zich bevinden
  • Welke waarde ze hebben en/of in welke staat ze zijn
  • Eventueel eigenaarschap (bruikleen)
  • Maak foto’s

Redenen:

  • bij het afsluiten van verzekeringen
  • nagaan welke schade een calamiteit heeft veroorzaakt
  • bewijs bij diefstal of schade
  • als basis voor een restauratieplan
  • bij sluiting of herbestemming van het kerkgebouw

Registers en overzichten

Kerkgebouwen, gebouwonderdelen en architectuur

Voorwerpen

Interieurs

Klinkend erfgoed

Overig

Handleidingen inventariseren en registeren

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021