Inventariseren en registreren van erfgoed

Waarom is een goede inventarisatie belangrijk?

Een goed overzicht van wat u in huis heeft, is om verschillende redenen belangrijk:

  • bij het afsluiten van verzekeringen
  • om te kunnen nagaan welke schade een calamiteit heeft veroorzaakt
  • als bewijs bij diefstal of schade
  • als basis voor een restauratieplan
  • als basis voor een collectiehulpverleningsplan
  • voor een goede overdracht bij het sluiten of herbestemming van het kerkgebouw

Inventariseren: waar kan ik aan denken?

  • Het kerkgebouw, de gebouwonderdelen en de bijgebouwen
  • De architectuur en de geschiedenis van het kerkgebouw
  • De objecten en voorwerpen die zich in en om uw kerkgebouw bevinden; denk ook aan materialen die in bruikleen zijn gegeven
  • Archiefstukken, bijzondere boeken, beeld- en geluidsmateriaal

Inventariseren: hoe pak ik het aan?

Er zijn verschillende handleidingen die u kunt gebruiken om een goede inventarisatie te maken. Denk er ook aan om te noteren in welke ruimte de objecten zich bevinden; in welke staat ze zijn; en eventueel wie de eigenaar is.

U kunt uw inventarisatie onderbrengen in Kerkcollectie Digitaal van Museum Catharijneconvent. Het Museum beheert tevens de nationale database voor beschermd religieus erfgoed.

Zijn er registers waarin mijn erfgoed wordt beschreven?

Wilt u meer weten over uw kerkgebouw of het roerend erfgoed dat u in huis heeft? Misschien komt het voor in een van de vele registers. U kunt daar dan eventueel naar verwijzen.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het inventariseren?

Het documenteren van alles in en om uw kerkgebouw kan een tijdrovende klus zijn. Er zijn vast vrijwilligers te vinden die u hierbij willen helpen. En denk ook eens aan crowdsourcing.

Laatste check van deze pagina: 10 oktober 2023