Vrijwilligerswerk waarderen en belonen

Vrijwilligers doen hun werk niet om er geld mee te verdienen. Wel kunt u op andere manieren hun inzet aan tijd, energie en liefde belonen. Zorg bij waardering en beloning voor een juiste balans tussen persoonlijk maatwerk en een eerlijke verdeling met andere werknemers. Stem de waardering af op de vrijwilliger in kwestie. Bij kerstpakketten en verjaardagskaarten maakt u juist geen onderscheid tussen uw vrijwilligers.

Erkenning

Erkenning zit in kleine attenties als complimentjes en verjaardagskaarten. Belangrijker is echter dat vrijwilligers een volwaardige plek hebben in uw organisatie en zich persoonlijk gezien voelen.

Onkostenvergoeding

Een onkostenvergoeding is niet verplicht, maar het is niet de bedoeling dat vrijwilligers geld moeten toeleggen op hun inzet. Spreek af:

  • Van welke algemene kantoorvoorzieningen kan uw vrijwilligers gebruik maken en onder welke voorwaarden? Denk aan: printer, computer, telefoon, etc
  • Welke reis- en onkosten kan de vrijwilliger vergoed krijgen? Denk aan kosten voor: telefoon, porto, zakenlunches, werkkleding, studiemateriaal, printerinkt, laptop, kantoormeubilair, kinderopvang, relatiegeschenken etc.
  • Onder welke voorwaarden? Voor welke doeleinden; is er een maximum?
  • Hoe werkt de aanvraagprocedure? Wie moet accorderen; zijn er deadlines; is toestemming vooraf nodig?

Vrijwilligersvergoeding

Ook een vrijwilligersvergoeding is niet verplicht, maar wel zo sympathiek. Check goed de voorwaarden van de belastingdienst en uitkeringsinstanties om te voorkomen dat de vergoeding wordt belast. Voorkom dat de inzet wordt beoordeeld als verkapt dienstverband, waardoor u voor de wet werkgever-werknemer wordt.

Ontwikkelingskansen

Het opdoen en verwerven van (nieuwe) werkervaring kan een belangrijke motivatie zijn voor vrijwilligerswerk. U kunt dit ondersteunen met:

  • Algemene en inhoudelijke verdieping. Bijv: lezingen of excursies over erfgoed, kunstbeschouwing, bouwstijlen, lokale geschiedenis
  • Cursus, training, bijscholing van vaardigheden die direct kunnen worden ingezet bij het werk. Bijv: verkoop, bedrijfshulpverlening, ict, technisch onderhoud, webbeheer
  • Het omzetten van opgedane werkervaring in een ervaringscertificaat

Tips

Inspraak en medezeggenschap

Vergroot de betrokkenheid van uw vrijwilligers bij de organisatie door hen te laten meedenken en meepraten: informeel (enquetes, inspraakavonden, bijeenkomsten, workshops) of formeel (vrijwilligersraad, ledenraad).

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2023