SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een sterkte/zwakte-analyse van uw organisatie. Het is een hulpmiddel bij het bepalen van de toekomstige koers ervan.

Hoe gaat u te werk?

Leg naast elkaar:

 • de inventarisatie uit stap 1
 • de branche-verkenning uit stap 2

Wat zijn dan – in vergelijking met uw collega-organisaties – uw belangrijkste:

Strengths: wat zijn de ‘talenten’ van uw kerkgebouw en organisatie? Wat is uw kracht? Uw unieke meerwaarde? Waarin doet u het beter dan vergelijkbare organisaties?

Weaknesses: wat gaat vaak moeizaam? Wat zijn terugkerende struikelblokken? Waarin doen vergelijkbare organisaties het beter? Aan welke beperkingen zit u vast?

Opportunities: bij welke maatschappelijke ontwikkelingen, fondsen of regelingen heeft u als kerkbeheerder een voorsprong? Waar kunt u op inspringen?

Threats: welke risico’s loopt u extra als kerkbeheerder? Welke ontwikkelingen kunnen nadeling voor u uitpakken?

Het doel is niet om hiermee tot een lijst van positieve en negatieve punten te komen, maar om realistische kansen op het spoor te komen. De analyse is waarderend en dus afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Bijv:

 • Een monumentale status van het kerkgebouw kan zowel een kans als een belemmering zijn.
 • Kunt u met een kleine investering een zwak punt repareren? Bijv: informatievoorziening verbeteren door een nieuwe website in te richten.
 • Kunt u van een zwakte een kracht van maken? Bijv: moet het kerkgebouw dicht vanwege een grote restauratie? Betrek nieuw publiek met sociale media, stageplekken of crowd funding.
 • Is uw organisatie wel in staat om kansen te grijpen?
 • Hoe verhouden sterke punten en kansen zich tot beperkingen door bijv missie/visie, kerkelijk beleid of monumentale waarde?

Aandachtspunten

 • De analyse van sterke en zwakke punten is dus altijd in vergelijking met andere organisaties.
 • Maak de analyse op basis van grondig onderzoek, niet op basis van vage indrukken.
 • Benoem de swot-punten zo concreet mogelijk
 • Betrek uw stakeholders bij de analyse
 • Wijkt de waardering van uw stakeholders erg af van uw eigen waardering? Noteer uw imago als zwaktepunt.

 

Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021