SWOT-analyse

Wilt u een nieuwe koers gaan varen? Wilt u onderzoeken welke kansen er zijn voor uw organisatie? Of uw dromen wel haalbaar zijn Met een SWOT-analyse bekijkt u wat de kansen en struikelblokken zijn voor uw organisatie.

1 – Breng uw huidige situatie in kaart

Over welke middelen beschikt uw organisatie? En in welke maatschappelijke context bevindt uw organisatie zich?

2 – Verken uw branche

Hoe staat uw branche ervoor? Of de branche waarin u zich wilt begeven? IWat zijn uw ‘concurrenten’ en hoe doen zij het?

3 – Start de SWOT

Leg nu uw inventarisatie en uw brancheverkenning naast elkaar. Wat zijn dan uw kansen en struikelblokken? Let op: u bekijkt het altijd in vergelijking met andere organisaties in uw branche! Misschien kan uw horecalocatie slechts een kleine kaart voeren, maar als uw terras het enige is in de buurt, scoort u toch pluspunten.

Strengths: wat zijn de ’talenten’ van uw kerkgebouw en organisatie? Wat is uw kracht? Uw unieke meerwaarde? Waarin doet u het beter dan vergelijkbare organisaties?

Weaknesses: wat gaat vaak moeizaam? Wat zijn terugkerende struikelblokken? Waarin doen vergelijkbare organisaties het beter? Aan welke beperkingen zit u vast?

Opportunities: bij welke maatschappelijke ontwikkelingen, fondsen of regelingen heeft u als kerkbeheerder een voorsprong? Waar kunt u op inspringen? Waarin heeft u een voorsprong vergeleken met andere organisaties?

Threats: welke risico’s loopt u extra als kerkbeheerder? Welke ontwikkelingen kunnen nadelig voor u uitpakken? Waarin bent u meer kwetsbaar dan vergelijkbare organisaties?

4 – Analyseer

Het doel is niet om een lijst van positieve en negatieve punten op te stellen, maar om te ontdekken waar realistische kansen liggen voor een nieuwe toekomst voor uw kerkgebouw. Of iets een voordeel of een nadeel is, is immers afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Zo kan de monumentale status van uw kerkgebouw zowel een kans als een belemmering zijn.

  • Maak de analyse op basis van grondig onderzoek, niet op basis van vage indrukken
  • Benoem de swot-punten zo concreet mogelijk
  • Betrek uw stakeholders bij de analyse
  • Wijkt de waardering van uw stakeholders erg af van uw eigen waardering? Noteer uw imago als zwaktepunt
  • Kunt u met een kleine investering een zwak punt snel repareren?
  • Kunt u van een belemmering een kans maken? Bijvoorbeeld: moet uw kerkgebouw sluiten vanwege een grote restauratie? Een mooie gelegenheid om nieuw publiek te trekken met sociale media, stageplekken of crowd funding!
  • Is uw organisatie wel in staat om kansen te grijpen? Is uw organisatie vitaal genoeg? Staan uw medewerkers open voor veranderingen? Of misschien is behoudendheid, traditiegetrouwheid en standvastigheid juist uw kracht?

 

Laatste check van deze pagina: 1 december 2023