SWOT-analyse

Is het tijd voor een frisse wind door uw organisatie? Bent u op zoek naar een nieuwe functie voor uw kerkgebouw? Een SWOT-analyse helpt u om kansen en struikelblokken helder in kaart te brengen.

Wat is een SWOT-analyse?

Bij een SWOT-analyse inventariseert u uw Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het draait echter niet simpelweg om het opstellen van een lijst van positieve en negatieve punten. Of iets een voordeel of een nadeel is, is immers afhankelijk van de context. Zo kan de monumentale status van uw kerkgebouw zowel een kans als een belemmering zijn. En misschien kan uw horecalocatie slechts een kleine kaart voeren, maar als uw terras het enige in de buurt is, scoort u toch pluspunten. U kijkt daarom niet sec naar uw eigen organisatie, maar altijd in vergelijking met andere spelers binnen uw branche.

Bovendien gaat het niet om het vastleggen van de uitkomsten, maar om het proces van reflectie. Laat dus vooral zo veel mogelijk mensen meepraten, ook van buiten uw organisatie!

Hoe maak ik een SWOT-analyse?

Voor een SWOT-analyse zijn twee ingrediënten nodig:

Leg deze naast elkaar en noteer voor uw kerkgebouw en/of organisatie:

Strengths

 • Wat zijn de ’talenten’ van uw kerkgebouw en uw organisatie? Wat is uw kracht?
 • Wat is uw unieke meerwaarde?
 • Waarin doet u het beter dan vergelijkbare organisaties? Waarin blinkt uw kerkgebouw uit?

Weaknesses

 • Wat gaat vaak moeizaam in uw organisatie? Wat zijn terugkerende struikelblokken?
 • Waarin doen vergelijkbare organisaties het beter?
 • Aan welke (wettelijke) beperkingen zit u vast?

Opportunities

 • Op welke maatschappelijke ontwikkelingen kunt u als kerkbeheerder mooi inspringen?
 • Zijn er fondsen of regelingen waar u een goede ingang heeft?
 • Waarin heeft u een voorsprong vergeleken met andere organisaties?

Threats

 • Welke risico’s loopt u extra als kerkbeheerder?
 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen nadelig voor u uitpakken?
 • Waarin bent u meer kwetsbaar dan vergelijkbare organisaties?

Tips

 • Baseer de SWOT-punten niet op vage indrukken en vooroordelen; wees concreet
 • Laat uw medewerkers meepraten
 • Wijkt de waardering van buitenstaanders erg af van uw eigen waardering? Noteer uw imago als aandachtspunt!
 • Kunt u met een kleine investering een zwak punt snel repareren?
 • Kunt u van een belemmering een kans maken? Bijvoorbeeld: moet uw kerkgebouw sluiten vanwege een grote restauratie? Een mooie gelegenheid om nieuw publiek te trekken met sociale media, stageplekken of crowd funding!
 • Is uw organisatie wel in staat om kansen te grijpen? Is uw organisatie vitaal genoeg? Staan uw medewerkers open voor veranderingen? Of misschien is behoudendheid, traditiegetrouwheid en standvastigheid juist uw kracht?

 

Laatste check van deze pagina: 1 april 2024