SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een sterkte/zwakte-analyse van uw organisatie. Het is een hulpmiddel bij het bepalen van de toekomstige koers ervan.

Hoe gaat u te werk?

Leg naast elkaar:

Wat zijn dan – in vergelijking met uw collega-organisaties – uw belangrijkste:

Strengths: wat zijn de ’talenten’ van uw kerkgebouw en organisatie? Wat is uw kracht? Uw unieke meerwaarde? Waarin doet u het beter dan vergelijkbare organisaties?

Weaknesses: wat gaat vaak moeizaam? Wat zijn terugkerende struikelblokken? Waarin doen vergelijkbare organisaties het beter? Aan welke beperkingen zit u vast?

Opportunities: bij welke maatschappelijke ontwikkelingen, fondsen of regelingen heeft u als kerkbeheerder een voorsprong? Waar kunt u op inspringen?

Threats: welke risico’s loopt u extra als kerkbeheerder? Welke ontwikkelingen kunnen nadeling voor u uitpakken?

Doel

Het doel is niet om een lijst van positieve en negatieve punten op te stellen, maar om te kunnen ontdekken waar realistische kansen liggen voor een nieuwe toekomst voor uw kerkgebouw. Of iets een voordeel of een nadeel is, is maar afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. De monumentale status van uw kerkgebouw kan bijvoorbeeld zowel een kans als een belemmering zijn.

  • Kunt u met een kleine investering een zwak punt repareren? Bijv: verbeter een zwakke informatievoorziening met een nieuwe website.
  • Kunt u van een belemmering een kans maken? Bijvoorbeeld: moet uw kerkgebouw sluiten vanwege een grote restauratie? Een mooie gelegenheid om nieuw publiek te trekken met sociale media, stageplekken of crowd funding!
  • Is uw organisatie wel in staat om kansen te grijpen? Is uw organisatie wel vitaal genoeg? Staan uw mensen open voor veranderingen? Of misschien is behoudendheid, traditiegetrouwheid en standvastigheid juist uw kracht?

Aandachtspunten

  • De analyse van sterke en zwakke punten is dus altijd in vergelijking met andere organisaties.
  • Maak de analyse op basis van grondig onderzoek, niet op basis van vage indrukken.
  • Benoem de swot-punten zo concreet mogelijk
  • Betrek uw stakeholders bij de analyse
  • Wijkt de waardering van uw stakeholders erg af van uw eigen waardering? Noteer uw imago als zwaktepunt.

 

Laatste check van deze pagina: 1 oktober 2021