Hoe vraag ik fondsen aan?

Stichtingen en verenigingen kunnen financiële steun krijgen van fondsen. Hoe pakt u een aanvraag aan?

 • Zoek een fonds bij uw activiteit, niet andersom
 • Doorgaans is financiering voor een afgebakend project en niet voor lopende organisatiekosten. Stel een goed projectplan op:
  • doel
  • doelgroepen
  • strategie
  • activiteiten
  • verwachte resultaten
  • looptijd, planning
  • hoe sluit het project aan op uw missie/visie?
  • zijn er eventuele risico’s te voorzien?
  • hoe gaat u evalueren?
  • hoe gaat u erover communiceren?
  • welke stakeholders zijn erbij betrokken?
 • Financiële onderbouwing:
  • welke investeringen en middelen zijn nodig?
  • wat kunt u zelf bijdragen, financieel en in natura?
  • hoe kunt u uw inzet garanderen?
  • welke andere partijen zijn bereid bij te dragen?
  • hoe verhouden die zich tot elkaar?
 • Benader meerdere fondsen, die elkaar aanvullen; bijv voor verschillende onderdelen van het projectplan
 • Let bij het kiezen van fondsen vooral op een passende missie/visie
 • Let op aanvraagtermijnen en deadlines
 • Aanvraag goedgekeurd? Blijf contact houden met het fonds:
  • stuur regelmatige updates over de voortgang
  • meld (verwachte) afwijkingen van het projectplan tijdig
  • deel relevantie communicatie zoals persberichten
 • Sluit het project goed af. Stel een eindevaluatie op. Deel een afsluitend persbericht dat het fonds ook voor de eigen communicatie kan gebruiken.

Adressen

 

Laatste check van deze pagina: 1 augustus 2022