Subsidies

Sim – Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

Herbestemmingssubsidie

Kerken Nevenfunctie-lening

  • Voor: eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen
  • Voor: werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen (aanleg sanitaire voorzieningen, verwarming, horecahoek); kosten herbestemming (nieuwe functie kerkgebouw); duurzaamheid (minder energieverbruik, verbetering binnenklimaat).
  • Aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds
  • Alle informatie over de Kerken Nevenfunctie-lening | NRF

Opengestelde Monumentenlening

Restauratie kerkgebouw en/of orgel

  • Voor: kerkelijke gemeenten die onvoldoende eigen vermogen hebben; het kerkgebouw/orgel blijft de komende jaren in gebruik voor de eredienst.
  • Via: Protestantse Fondsen

Beëindigde regelingen

 

Laatste check van deze pagina: 15 januari 2022