Subsidies

Sim – Subsidieregeling Instandhouding Monumenten | RCE

Herbestemmingssubsidie | RCE

 • Voor: eigenaren (of belanghebbenden) van monumentale gebouwen die moeite hebben met het vinden van een herbestemming. Onder voorwaarden ook voor niet-monumentale gebouwen
 • Voor: onderzoeken opties herbestemming, verduurzaming, bescherming tegen tussentijdse wind- en waterschade
 • Aanvragen: jaarlijks van 1 oktober t/m30 november bij de RCE

Kerken Nevenfunctie-lening | NRF

 • Voor: eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen
 • Voor: werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen (aanleg sanitaire voorzieningen, verwarming, horecahoek)
 • Aanvragen: bij het NRF

GRRG – Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten | provincie Groningen

 • Voor: eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten in de provincie Groningen
 • Voor: groot onderhoud, restauratie, herbestemming
 • Aanvragen: nieuwe call opent najaar 2021 bij provincie Groningen

Opengestelde Monumentenlening | NRF

 • Voor: eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben
 • Voor: afdekken liquiditeitsbehoefte
 • Aanvragen: bij het NRF

Srke – Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed | RCE

 • Voor: eigenaren van orgels, beiaarden, luidklokken en uurwerken met voldoende monumentale waarde
 • Voor: restauratie (nb: onderhoud aan klinkend erfgoed: via de Sim)
 • Aanvragen: vanaf 1 september 2021 bij de RCE
Laatste check van deze pagina: 1 juni 2021