10-Punten check voor elk communicatieproduct

Vormgeving, auteursrecht, privacy: het zijn zaken waar u bij elk communicatieproduct mee te maken krijgt. Check met deze lijst of u niets over het hoofd heeft gezien.

1 – Gebruikt u tekst, foto’s of muziek die door iemand anders is gemaakt?

 • Check het auteursrecht van de maker
 • Heeft u toestemming om het te publiceren?
 • Heeft u de credits duidelijk vermeld?

2 – Gebruikt u een foto, film of tekening waarop iemand herkenbaar staat afgebeeld?

 • Check het auteursrecht van de maker
 • Had de afgebeelde persoon opdracht gegeven tot het portret? Check het portretrecht
 • Kunt u het publiceren met het oog op privacy?

3 – Geeft u opdracht tot het maken van teksten, beeldmateriaal, of het hele communicatieproduct?

 • Check en regel het auteursrecht
 • Leg afspraken rond de opdracht samen vast: bekijk de tips voor de briefing
 • Organiseer intern wie wat aanlevert, wie contactpersoon is

4 – Voldoet alles aan de privacywetgeving?

 • Check de privacywetgeving
 • Check of de actie in overeenstemming is met uw eigen privacyreglement

5 – Is de vormgeving van uw communicatieproduct in orde?

 • Sluit de vormgeving aan op uw communicatiedoel, doelgroep en boodschap?
 • Sluit de vormgeving aan op uw profilering en huisstijl?

6 – Verschillende communicatieproducten: zijn ze op elkaar afgestemd?

Vaak zult u verschillende communicatieproducten naast elkaar inzetten. Het nieuws over de grote restauratie verspreidt u via een persbericht, via uw website én via sociale media. Check dan:

 • Staan alle basisgegevens, zoals namen en data, in alle producten hetzelfde?
 • Hebben alle producten dezelfde vormgeving? (tenzij er een goede reden is om ervan af te wijken)
 • Plaats één centraal bericht op uw website, en verwijs daarnaar in uw andere producten: uw website kunt u makkelijk aanpassen als er iets verandert

7 – Is alles goed afgestemd met de andere partijen die erbij zijn betrokken?

De historische kring wil een tentoonstelling houden in uw kerkgebouw: wie doet dan wat? Zijn er verschillende partijen betrokken bij een communicatieproduct, maak dan goede afspraken over:

 • Communicatiedoel, doelgroep, boodschap, vormgeving en profilering
 • Welke organisatie is (eind)verantwoordelijk?
 • Onderlinge taakverdeling: wie levert wat aan?
 • Planning en deadlines
 • Welke organisatie is afzender? Welke logo’s worden vermeld? Wat komt in het colofon?
 • Hoe wordt het communicatieproduct verspreid? Wie coördineert? Wie stelt de verzendlijst op?
 • Privacyregels
 • Auteursrecht
 • Verdeling van kosten en opbrengsten

8 – Heeft u een goede verzendlijst voor de verspreiding van uw communicatieproduct?

Hoe zorgt u ervoor dat uw nieuwsbrief of flyer bij de juiste mensen terecht komt?

 • Bekijk de tips voor het opstellen en gebruiken van verzendlijsten

9 – Is uw digitale account veilig?

10 – Is uw product goed gearchiveerd?

Help uw medewerkers bij het vinden en delen van de juiste communicatieproducten:

 • Archiveer oude versies van folders en boeken. Berg overtollige producten op of gooi ze weg. Doe dat zowel met papieren als digitale versies
 • Leg de nieuwe en definitieve versies klaar voor het grijpen: leg ze vooraan in de kast en in het digitale archief. Berg conceptversies op of gooi ze weg
 • Nieuwe website? Borg eerst de artikelen van de oude website

 

Laatste check van deze pagina: 10 februari 2024